Kerkgangers verwachten vooral actie van kerk bij eenzaamheid

Stockfoto © iStock
Kerkleden in Nederland vinden het terecht dat de plaatselijke kerk een actieve rol speelt bij maatschappelijke crises. Dat blijkt uit onderzoek van Actie Kerkbalans onder bijna 4.500 kerkleden.
Vooral als het gaat over eenzaamheid zien kerkgangers een belangrijke taak voor de kerk weggelegd.

Eenzaamheid

Elk jaar in januari verschijnt er een onderzoek van Actie Kerkbalans, en ieder jaar wordt gevraagd naar een actueel thema. Vorig jaar was dat corona. Dit jaar ging enquête over crises in de breedste zin van het woord, en de rol van kerk hierin. Uit het onderzoek blijkt dat de kerk een actieve rol moet spelen in de eenzaamheidscrisis. Van de kerkgangers ziet 88 procent het als een belangrijke taak voor plaatselijke kerken om hiervoor in actie te komen.

Andere crises

Niet alleen bij het thema eenzaamheid wordt een actieve rol verwacht, ook bij andere crises. Vooral crises die een directe impact hebben op het dagelijks leven. Naast de eenzaamheidscrisis verwachten kerkleden dan ook actie van de kerk als het gaat om de vluchtelingencrisis (75 procent) en de energie/armoedecrisis (68 procent). Bij de stikstof- en de coronacrisis verwachten kerkleden daarentegen in zeer beperkte mate een actieve rol van hun kerk.

Omzien naar elkaar

“Uit eerdere onderzoeken weten we dat omzien naar elkaar als één van de belangrijkste waarden van de kerk wordt ervaren”, aldus Anna Kruse, woordvoerder van Actie Kerkbalans. “Juist in sociale crises, waarbij mensen persoonlijk geraakt worden, kan de kerk veel betekenen en verwachten leden dit dus ook.”

Steun van de kerk

Kerkleden zoeken ook zelf steun bij de kerk. De kerk is, na familie en vrienden, de eerste plek waar kerkleden zelf heen gaan voor steun. De kerk is vooral een bron van steun voor kerkleden die regelmatig naar de kerk gaan; 62% van deze trouwe bezoekers klopt aan bij de kerk in tijden van crisis, naast familie (81%) en vrienden (65%). “Bijzonder om te zien dat de plaatselijke kerk zo’n belangrijke plek heeft in het leven van veel trouwe kerkgangers. En dat de kerk een plek is waar zij hun toevlucht zoeken wanneer ze het moeilijk hebben”, zegt Kruse.

Actie Kerkbalans

De resultaten komen voort uit onderzoek dat onderzoeksbureau Citisens in opdracht van Actie Kerkbalans uitvoerde onder 4.499 leden van de vier betrokken kerkgenootschappen. Actie Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oud-Katholieke Kerk en de Evangelische Broedergemeente.