Voorrangsregel asielzoekers Horst aan de Maas maakt veel los

Beesel zet zich in voor leefbaarheid in kernen. © iStock
Het besluit van de gemeente Horst aan de Maas om statushouders voorrang te geven op een sociale huurwoning heeft veel losgemaakt. Wethouder Roy Bouten zegt de verantwoordelijkheid te hebben genomen. "Anders blijft de achterstand groeien."
Horst aan de Maas moet vóór 1 juli aan 77 asielzoekers met een verblijfsvergunning onderdak bieden. Voor elke gemeente geldt een ander aantal.

Oprechte zorg

De gemeente Horst aan de Maas wil aan die maatregel voldoen door vrijwel alle sociale huurwoningen die de komende drie maanden vrijkomen, rechtstreeks aan asielzoekers met een verblijfsvergunning toe te wijzen. Dat besluit heeft de tongen losgemaakt. "We hebben veel reacties gehad, mensen maken zich zorgen", merkt wethouder Bouten. "Het is goed als ze op een normale manier het gesprek willen aangaan." Ook vervelende reacties wuift hij niet weg. "Achter een vervelende of boze reactie zit soms een oprechte zorg. Iedere inwoner van Horst aan de Maas die dat wil, ga ik een kop koffie mee drinken."

Stomheid geslagen

Ook in de politiek is met verbazing gereageerd op het nieuws. "We waren met stomheid geslagen", zegt raadslid Rob Driessen van BVNL. "Mensen die soms acht jaar op een wachtlijst staan. Een moeder met twee kinderen die bij haar ouders moet intrekken, omdat ze geen sociale huurwoning kreeg toegewezen. Dat er nu voorrang wordt gegeven aan statushouders, vinden wij onacceptabel."
Volgens Wonen Limburg zijn er in de gemeente bijna 1179 woningzoekenden bekend.

Eigen verantwoordelijkheid

Wethouder Bouten geeft aan dat niets doen ook geen optie is. "Dan blijft de achterstand groeien, blijven de wachtlijsten groeien en dan kunnen we de mensen die al acht jaar op die lijst staan nog steeds, ook volgend jaar, geen woning aanbieden." Hij vindt dan ook dat Den Haag de regio's vrij moet laten om hun eigen verantwoordelijkheid te pakken.

Enorme opgave

Ger Peeters van Wonen Limburg merkt op dat Limburg een 'enorme opgave' van het Rijk heeft gekregen om statushouders te huisvesten. "Het Rijk is er steeds dwingender in naar de gemeentes toe. Gemeentes hebben zelf natuurlijk geen woningen en komen dan al snel bij corporaties terecht om ze te steunen."
"We moeten als de sodemieter gaan bouwen en zijn er elke dag hard mee aan het werk", geeft wethouder Bouten aan. Zo komen er 200 tijdelijke flexibele woningen. "Er moeten sleutels omgedraaid worden, want dat is de enige oplossing van dit probleem."