Tweede fase onderzoek hoogwater eind januari gepresenteerd

Hoogwater in Brommelen, 16 juli 2021 © Jean-Pierre Geusens
Onderzoeksinstituut Deltares presenteert de resultaten van het grote onderzoek naar de watersnood van 2021 in de zijrivieren van de Maas eind deze maand in een live-webinar.
Het webinar over de 'watersysteemanalyse voor de Geul, Geleenbeek en Roer' kan op 26 januari om 11:00 uur live worden gevolgd.

Fasen

Naar aanleiding van de wateroverlast in 2021 kreeg Deltares van Waterschap Limburg en de Provincie Limburg de opdracht om een onderzoek uit te voeren naar de oorzaken en gevolgen van het hoogwater. Dat onderzoek is uitgevoerd in twee fasen. De resultaten van de eerste fase, over de vier overstromingsgebieden, werden in mei vorig jaar gepresenteerd.

Mogelijke maatregelen

De tweede fase, het onderzoek naar de watersysteemanalyse, is nu afgerond. In deze fase is ook gekeken naar mogelijke maatregelen die getroffen kunnen worden om wateroverlast te beperken. Het webinar over deze resultaten kan achteraf ook worden teruggekeken.