Wethouder en inwoners Meerssen naar Den Haag voor vergoeding

Hoogwater in Brommelen, juli 2021 © Jean-Pierre Geusens
Vanwege de grote ontevredenheid in Meerssen over de compensatie van de waterschade in 2021, trekt wethouder waterbeheer Vanessa de Rond samen met een groep inwoners donderdag 19 januari naar de Tweede Kamer in Den Haag.
Ze gaan het hebben over hun onvrede en komen met een mogelijke oplossing: "Door gezamenlijk naar Den Haag te gaan en toelichting te geven, hopen we de noodzaak voor een aanvullende tegemoetkoming in de schade nogmaals duidelijk te maken", zegt de Meerse wethouder.

Schadevergoeding

Bijna anderhalf jaar na de watersnood in Limburg geven bewoners van Meerssen aan nog bijna iedere dag met de schade geconfronteerd te worden. De reden hiervoor zou zijn dat particulieren van de beloofde 90 procent vergoeding voor de schade slechts 60 procent ontvangen hebben, zo stellen de burgemeesters en wethouders van Meerssen in een brief aan leden van de Tweede Kamer.

Oplossing

De gemeente Meerssen komt met de oplossing om iedere gedupeerde een bijkomende vergoeding te geven. In het Tweede Kamerdebat van 1 februari zal blijken of dit doorgezet wordt.