Veiligheid in geding: bevers moeten weg uit woonwijk Tegelen

Stockfoto © iStock
De bevers in de Tegelse wijk Maasveld worden daar weggehaald. De gemeente Venlo is niet langer in staat om de 'veiligheid van de openbare ruimte in het gebied te garanderen' schrijft de gemeente zelf.
Omdat de bever beschermd is, heeft de gemeente ontheffing van de provincie gekregen om de dieren te vangen en te verplaatsen.

Graafgraag

Bevers hebben de afgelopen tijd veel schade veroorzaakt in de waterrijke woonwijk. Verhardingen en plantsoenen zijn door het gegraaf van de dieren verzakt, en ook bruggen lopen gevaar doordat funderingen worden ondertunneld door de graafgrage bevers. Bomen in de wijk vallen ook in groten getale ten prooi aan het geknaag.

Beschoeiïng

Eerder probeerde de gemeente nog om de bevers met beschoeiïng aan de oevers een beetje in te dammen, maar daar trokken de dieren zich niks van aan. Als de bevers eenmaal verwijderd zijn uit de wijk, moeten hekken en rasters voorkomen dat de dieren zich opnieuw in Maasveld vestigen.

Beheersplan

Maasveld is niet de enige buurt in Venlo waar de bever voor overlast zorgt, maar dit is wel de enige plek waar het water aan de lippen staat. Voor andere gebieden met beveroverlast komt de gemeente later dit jaar met een beheersplan.