Onteigening woningen Vierpaardjes mag doorgaan van rechter

Vierpaardjes in Venlo © Omroep Venlo
De bewoners van veertien woningen aan de Vierpaardjes die al jaren strijd voeren met de gemeente over de uitkoop van hun huizen hebben een gevoelige klap gekregen van de rechter. Hun bezwaren tegen onteigening zijn van tafel geveegd.
Dat betekent dat de gemeente verder mag gaan met een onteigeningsprocedure. Drie deskundigen moeten op korte termijn een definitieve uitkoopsom vaststellen, zo meldt Omroep Venlo.

Ondertunneling

De woningen op de Vierpaardjes in Venlo worden uitgekocht omdat er op de drukke plek een tunnel onder het spoor wordt aangelegd. Achttien woningen moeten daarvoor wijken. Vier woningen zijn inmiddels aangekocht door de gemeente. Over de andere woningen is nog geen overeenkomst.

Hoogte uitkoopsom

De gemeente en bewoners zijn het al lang fundamenteel oneens over de hoogte van de uitkoopsom. Vooral de wijze waarop deze berekend zou moeten worden staat daarbij ter discussie. Omdat de partijen er samen niet uitkwamen is de gemeente overgegaan tot een onteigeningsprocedure.

Bezwaar

De bewoners maakten bezwaar tegen deze procedure. Volgens hen is er vanuit de gemeente te weinig gedaan om tot een overeenkomst te komen waarmee beiden partijen kunnen leven. Ook voerden de bewoners aan dat de onteigening niet op de juiste juridische gronden is gestart.

Meerdere keren een bod

Volgens de rechter zijn beide bezwaren ongegrond. De rechtbank stelt dat de gemeente formeel genoeg pogingen heeft gedaan, verschillende taxateurs heeft ingeschakeld en meerdere keren een bod heeft uitgebracht. Daarmee heeft de gemeente aan haar wettelijke plicht voldaan, meent de rechtbank. Verder weegt de rechtbank mee dat het algemeen belang om de onderdoorgang te realiseren groot is. Ook de tweede bezwaargrond wordt daarmee van tafel geveegd.

Schadeloosstelling

Juridisch adviseur van de bewoners, Peter Meertens, zegt niet echt verrast te zijn door de uitspraak. Hij blijft van mening dat bewoners worden afgescheept met een bod dat geen recht doet aan hun werkelijke schade. "Over schadeloosstelling zijn duidelijke regels vastgelegd in de wet. Als je een vergoeding krijgt waarmee je geen hypotheek kunt krijgen op een huis in Venlo, ben je niet schadeloos gesteld." Hij vindt dat de eerdere taxateurs van de gemeente daarom geen goed werk hebben geleverd. En hij blijft dan ook strijden voor een beter resultaat.

Cassatie

Meertens begrijpt het vonnis vanuit het oogpunt van het algemeen belang, maar heeft wel vragen over de motivatie van de rechter. "Die is soms wat kort door de bocht." Hij ziet dan ook mogelijkheden voor cassatie. Als hij en zijn cliënten daarvoor gaan wordt de onteigeningsprocedure alsnog opgeschort. Dat kan anderhalf jaar vertraging opleveren. Tijd die de gemeente niet heeft. Die heeft eerder gezegd dat voor 1 augustus 2023 alle panden moeten zijn verworven. Meertens zegt het vonnis goed te gaan bestuderen en hoopt volgende week duidelijkheid te hebben over een eventuele cassatiezaak.