Erfgoedvereniging: 'ProRail wil Miljoenenlijn aantasten'

De stoomlocomotieven van de Miljoenenlijn in Simpelveld © Miljoenenlijn
Erfgoedvereniging Heemschut vraagt dringend om herziening van de plannen van ProRail voor de spoorverbinding bij Kerkrade, waardoor de Miljoenenlijn dreigt aangetast te worden.
ProRail zou een verbindingsstuk willen verwijderen tussen het hoofdspoorwegnet en het spoor van de Zuid-Limburgse Spoorweg Maatschappij (ZSLM), waarop de museumtrein rijdt.

Essentiële rol mijnen

Het spoorwegnet dat onder toezicht van de ZLSM ligt, speelde volgens de stichting ooit 'een essentiële rol in het kolen- en personeelsvervoer van de Nederlandse mijnen'. "Deze zogeheten Miljoenenlijn en haar aansluitingen verdienen het dan ook om integraal als industrieel monument bewaard te blijven", aldus Heemschut. De aansluiting in Kerkrade loskoppelen, zou het monument aantasten.
De stichting achter de Miljoenenlijn streeft ernaar om in de toekomst weer een volledige verbinding te hebben tussen de stations Kerkrade Centrum en Valkenburg. De erfgoedvereniging heeft samen met de Vereniging Historisch Railvervoer aan ProRail en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gevraagd om het in hun ogen verkeerde besluit te herzien.

Plannen terugdraaien

"Helaas zijn er in de afgelopen jaren enkele besluiten genomen die deze ambitie doorkruisten en die uiteindelijk tegen hoge kosten moesten worden teruggedraaid." Zo werd de verbinding bij Schin op Geul in 1996 opgebroken door NS Infra en in 2006 weer met een hoog prijskaartje hersteld. De ZLSM werd namelijk door het ministerie in het gelijk gesteld toen zij bezwaar indienden.
Volgens Heemschut zou zo'n dergelijke terugdraaiing zich nu weer voor kunnen doen, als ProRail verder gaat met haar plannen.
Nog in overleg
ProRail laat aan L1 desgevraagd weten dat zij wegens overleg met de betrokken partijen nog niet inhoudelijk kunnen reageren. "Uiteraard zijn we bereid dat wel te doen op het moment dat er meer duidelijkheid is", aldus een woordvoerster.