Erfgoedverenigingen Nederweert: 'Erfgoed verloren'

Links in de zijwand is de middeleeuwse dorpsgracht zichtbaar. © Lokale erfgoedverenigingen Nederweert (open brief)
Volgens vier lokale erfgoedverenigingen in Nederweert is een deel van het gemeentelijk erfgoed in de afgelopen maanden onherstelbaar verloren gegaan bij werkzaamheden.
Het gaat om gebouwresten uit de middeleeuwen en sporen van een historische dorpsgracht aan de Burgemeester Hobusstraat. Daar wordt onder andere gewerkt aan de riolering en infiltratiebakken.

Open brief

De Heemkundevereniging Nederweert, Stichting Geschiedschrijving Nederweert, Geschied- en Oudheidkundige stichting De Aldenborgh en Stichting Regionaal Archeologisch Bodemonderzoek schreven daarom een open brief aan de gemeenteraad. De brief valt te lezen bij Nederweert24. Volgens de verenigingen heeft de gemeente zich niet aan de eigen regels gehouden door zonder vakkundige begeleiding graafwerkzaamheden uit te voeren dieper dan 40 centimeter en groter dan 250 vierkante meter.

Geen sprake van deskundigheid

In de brief schrijven de erfgoedverenigingen dat er in maart 2021 nog door de Vrije Universiteit van Amsterdam werd vastgesteld dat er belangrijke archeologische resten in het gebied gevonden kunnen worden. "Met het Nederweerter gemeentebestuur was al eerder door de toezichthouder afgesproken en schriftelijk vastgelegd dat de aanleg van riolen, leidingen en waterinfiltratiebakken in de wegen van dit plan (archeologisch) met waarnemingen begeleid zou moeten worden."
"Toen er onlangs echter bij de uitvoering van de werkzaamheden oudheidkundige objecten werden gevonden, zijn die vernield, afgegraven en weggevoerd", zo vervolgt de brief. "We hebben helaas moeten vaststellen dat er geen sprake was van enige vorm deskundigheid, begeleiding of documentering."

Dubbele Kapelanie

Aan de straat stond vroeger de Dubbele Kapelanie, die uit de 17e eeuw stamt. Het werd, ondanks dat het een Rijksmonument was, met instemming van het gemeentebestuur in 1970 afgebroken. De ondergrondse resten bleven bewaard, maar die zijn nu verdwenen volgens de erfgoedverenigingen.

Reactie gemeente

De gemeente Nederweert laat aan L1 weten op de hoogte te zijn van de brief en dat deze dinsdagavond is besproken door de gemeenteraad. "Het maakt deel uit van het project Centrumplan. In de omgeving zijn we met meerdere werkzaamheden voor de herinrichting bezig. Op dit moment wordt onderzocht wat er gebeurd is", zo meldt een woordvoerder.
Na de feestdagen hoopt de gemeente de resultaten te kunnen presenteren. In de tussentijd worden de werkzaamheden niet stilgelegd.