Limburg moet opnieuw besluiten over 16 melkveebedrijven

Stockfoto © Istock
De provincie Limburg moet een nieuw besluit nemen over 16 melkveehouders die koeien in de wei laten lopen en mest op het land uitrijden, zonder dat ze daarvoor de juiste vergunning hebben.
Dat heeft de Raad van State woensdag bepaald in een uitspraak in 19 Limburgse zaken die door natuurorganisaties Mobilisation for the Environment (MOB) en Vereniging Leefmilieu waren aangespannen.

Nog geen handhaving

De provincie hoeft nog niet handhavend op te treden tegen deze bedrijven. Drie andere bedrijven mogen gewoon doorgaan met het weiden van vee en bemesten van het land, omdat in die gevallen is vastgesteld dat dit geen nadelige stikstofgevolgen heeft voor natuurgebieden in de buurt.

Stikstofuitstoot

MOB en Leefmilieu vinden dat het buiten laten lopen van koeien in strijd is met de Europese natuurbeschermingsregels, omdat ze voor te veel stikstofuitstoot zorgen. Maar de Raad van State bepaalde eerder dit jaar al dat een toename van stikstofuitstoot buiten weggestreept kan worden tegen een afname van uitstoot doordat er minder stalmest wordt uitgereden als koeien buiten lopen. Wegstrepen heet ook wel intern salderen.

Controle

Limburg moet bij 16 over de hele provincie verspreide bedrijven controleren of de wei waarin de koeien lopen al voor 1994 in gebruik was als landbouwgrond. Want dan is op die grond naar alle waarschijnlijkheid vroeger ook al mest uitgereden. Als de bedrijven weides gebruiken die pas later als landbouwgrond zijn ingezet, moet de provincie controleren sinds wanneer die grond als koeienwei wordt gebruikt en of daar sindsdien ook toestemming voor is geweest binnen het bestemmingsplan.

Lang onduidelijk

De Raad van State gaat de komende tijd meer van dergelijke zaken in andere provincies beoordelen. Het was lange tijd onduidelijk hoe de stikstofbelasting van koeien in de wei bepaald moest worden.