Celstraffen voor grootschalige mestfraude Noord-Limburg

Injectie van mest in de grond © L1
Drie (oud-)directeuren van agrarisch adviesbureau Bergs Advies uit Heythuysen zijn veroordeeld voor mestfraude. Volgens de rechter hebben ze boeren geholpen bij het op papier wegwerken van hun mestoverschotten.
Het drietal kreeg celstraffen tot anderhalf jaar, waarvan zes maanden voorwaardelijk.

Boete

Een vierde man werd veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van drie maanden en een taakstraf van 240 uur. Dat heeft de rechtbank Oost-Brabant bepaald. De uitspraak is een gevolg van een jarenlang onderzoek naar grootschalige mestfraude in Noord-Limburg en Brabant. In 2018 werd er bij het bedrijf een inval gedaan. Het bedrijf kreeg ook een geldboete van 200.000 euro.

Boekhouding

Het bedrijf regelde onder meer de mestboekhouding voor honderden bedrijven. Ook bood het bedrijf ondersteuning bij het aanvragen van vergunningen en subsidies. Volgens de rechtbank werd in de loop van de jaren een bedrijfscultuur gecreëerd waarbij met klanten werd meegedacht over hoe wetten en regels omzeild konden worden. Zo werden er tussen 2017 en 2019 diverse documenten vervalst. Daardoor konden bijvoorbeeld lange vergunningstrajecten worden omzeild.

Criminele organisatie

De rechtbank ziet het adviesbureau en haar vier bestuurders, mannen uit Heythuysen, Melick, Meijel en Neer als een criminele organisatie, waarbij vaak de grenzen van de wet werden opgezocht en overschreden. Daarbij werd geen rekening gehouden met de schade die aan het milieu en de volks- en diergezondheid kon ontstaan door de meststoffenwetgeving niet ta te leven. Door te sjoemelen reden boeren meer mest uit dan was toegestaan, waardoor er meer fosfaat en stikstof in de grond terecht kwam.

Boeren ook schuldig

Naast het adviesbureau werden ook agrariërs schuldig bevonden aan frauduleuze praktijken. Een melkveehouder uit Susteren kreeg een taakstraf en geldboete omdat hij cijfers vervalste over melkproductie. Ook een man uit Ysselsteyn kreeg een geldboete. Hij liet op een bouwtekening van een silo een afwijkende inhoudsmaat vermelden om zo een langdurig vergunningstraject te voorkomen.