Zuid-Limburgse gemeenten gaan samen mensenhandel aanpakken

Afbeelding ter illustratie © iStock
Met het plan 'Naar een regio zonder uitbuiting' bundelen de zestien gemeenten in Zuid-Limburg hun krachten in het tegengaan van mensenhandel.
Het plan moet zorgen voor een effectievere manier van het signaleren, het aanpakken en het voorkomen van mensenhandel. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de opvang en hulpverlening aan slachtoffers van mensenhandel.

Noord- en Midden-Limburg

Gemeenten in Noord- en Midden-Limburg hadden al een plan opgesteld om mensenhandel in de regio aan te pakken.

Mensenhandel

Onder mensenhandel valt onder andere seksuele uitbuiting en arbeidsuitbuiting. Ook criminele uitbuiting is onderdeel van mensenhandel, bijvoorbeeld ouders die hun kinderen strafbare feiten laten plegen. De gemeenten gaan acties uitvoeren die verdeeld zijn in drie thema's: mensenhandel moet eerder en beter in beeld, de samenwerking moet versterkt worden en de opvang en hulpverlening moet beter.

Uitvoering

Voor het eerder en beter in beeld krijgen van slachtoffers en daders gaan gemeenten de aandacht en de bewustwording bij zowel professionals als inwoners vergroten. De samenwerking wordt versterkt met partners als handhaving en Veilig Thuis. Ook komt er samenwerking bij controles met afdelingen, zoals de vreemdelingenpolitie.
Voor de opvang en de hulpverlening wordt er beter gekeken naar de behoeften. Zo hebben slachtoffers van bijvoorbeeld seksuele uitbuiting andere hulp en ondersteuning nodig dan slachtoffers van criminele uitbuiting.

Heel Limburg

Door de goedkeuring van het plan in de Zuid-Limburgse gemeenten wordt mensenhandel in heel Limburg aangepakt .