Geen gejuich bij gedeputeerde na redding vliegveld

Gedeputeerde Stephan Satijn © ANP
Maastricht Aachen Airport gaat fors groeien en zal in de toekomst veel minder overlast veroorzaken. Dat is de strekking van het reddingsplan dat steun krijgt van een meerderheid in Provinciale Staten. De verantwoordelijke gedeputeerde Stephan Satijn reageert gelaten. "Het college heeft een terughoudende rol en daar past geen gejuich bij."
Provinciale Staten had vrijdag acht uur vergaderen nodig om tot dat besluit te komen.
Het voorstel van de VVD voor een omgevingsbewust en toekomstbestendig vliegveld kreeg steun van 26 Statenleden, onder meer van het CDA en de PVV. 21 volksvertegenwoordigers stemden tegen dat voorstel. Onder meer de PvdA, GroenLinks en SP zijn vóór sluiting van het vliegveld in Beek. Omdat het provinciebestuur zelf nooit een voorkeur heeft uitgesproken, reageert gedeputeerde Satijn met opvallend weinig emotie.
Wat is uw eerste reactie?"De Staten hebben ons de opdracht gegeven om te komen met dit plan. Zij hebben het businessplan goedgekeurd, dus nu is een finaal besluit en blijft de luchthaven open."
Had u anders verwacht? "Ik moet zeggen, we hebben alles heel goed voorbereid in het reddingsplan. Daar zijn heel veel vragen op gekomen die we hebben beantwoord. Er zijn visies gedeeld. Maar de echte stemming blijft natuurlijk het spannendst. Alleen Forum voor Democratie is van standpunt veranderd. Alle andere partijen deden dat niet."
Ik merk weinig gejuich en optimisme bij u? "Het is een heel lang traject geweest om tot hier te komen. Het college van GS heeft daar een terughoudende rol in. Daar past geen gejuich bij als er een besluit is genomen. Ik ben blij voor de mensen op de luchthaven. Het is goed voor ons vestigingsklimaat. Maar het blijft een besluit van Provinciale Staten, Iedereen mag daar wat van vinden. Maar er is wel een besluit genomen."

Stel dat het reddingsplan voor het vliegveld was gesneuveld?

"Dan had ik nu hetzelfde gereageerd. Wij hebben als college van GS onze rol hierin gepakt. We hebben invulling gegeven aan de opdracht. Dat is onze taak. Daarin zijn we geslaagd. Maar uiteindelijk is het oordeel aan de politiek en die heeft vandaag beslist."