Maastricht Aachen Airport blijft definitief open

Reizigers op vliegveld Maastricht Aachen Airport © Erwin Minkenberg
De Provinciale Staten (PS) zijn akkoord gegaan met het behoud van Maastricht Aachen Airport. Daarvoor is nog wel nodig dat de Gedeputeerde Staten (GS) met Schiphol gaan praten over de voorwaarden van een samenwerkingsverband tussen beide aandeelhouders, de provincie en Schiphol.
In totaal waren er 26 stemmen vóór het openhouden van het vliegveld in Beek en stemden 21 Statenleden tegen.

Huwelijk met Schiphol

De PS praatten vrijdag over de voorwaarden van een "huwelijk met Schiphol", legde gedeputeerde Stephan Satijn (VVD) uit. "We praten over een huwelijk dat nog niet voltrokken is. Na dit debat vinden gesprekken plaats over het aandeelhoudersconvenant." De PS spelen daarin echter geen rol meer. En dat schoot enkele partijen in het verkeerde keelgat. Voor de PvdA is dit "onaanvaardbaar".

Diep in buidel tasten

Tegenstanders van voortzetting van MAA hebben grote moeite met het feit dat Schiphol voor een bedrag van 5 miljoen euro 40 procent van de aandelen van MAA verwierf, terwijl de provincie voor 120 miljoen diep in de buidel moet tasten. Volgens de SP bewijst dit het failliet van MAA. Maar volgens gedeputeerde Satijn heeft MAA veel achterstallig onderhoud, dat zwaar op de begroting gaat drukken bij het openhouden van het vliegveld. En daar wil Schiphol niet aan meebetalen.

Elektrisch vliegen

Ook hadden sommige partijen moeite met de beoogde overeenkomst tussen Schiphol en de provincie, waar het gaat om elektrisch vliegen (e-aviation). De provincie wil dat in 2035 het aantal omwonenden dat veel hinder ondervindt van MAA is teruggebracht tot 4200. Maar in de beoogde overeenkomst staat volgens sommige Statenleden dat dit jaartal naar achteren geschoven kan worden als het niet lukt met die e-aviation, en vervuilende vliegtuigen langer blijven vliegen. De Staten willen dat in dat geval in 2035 minder gevlogen wordt.
Of aandeelhouder Schiphol daarin meegaat, is maar de vraag. Satijn waarschuwde dat er nog geen definitieve overeenkomst is gesloten met Schiphol, maar dat de grote lijnen in de overeenkomst vast staan. De Staten kunnen wel dingen wensen. Maar Schiphol hoeft daar niet in mee te gaan.

Amendement

De Staten verwierpen een amendement van de SP om een referendum te houden, waarin het volk beslist over de toekomst van MAA. Dat zou dan op 15 maart, gelijk met de Statenverkiezingen, hebben moeten plaatsvinden.

Demonstratie

Voor het gouvernement in Maastricht demonstreerden vrijdagochtend tientallen omwonenden en vertegenwoordigers van onder meer linkse politieke partijen, actiegroepen en milieuorganisaties voor sluiting van Maastricht Aachen Airport.