Kogel door de kerk: 200 woningen voor arbeidsmigranten

Een voorbeeld van een flexwoning van KaFra. © Kafra Housing
De komst van 200 flexwoningen voor 800 internationale medewerkers in glastuinbouwgebied Californië, tussen Venlo en Horst, is definitief.
De omwonenden die afgelopen voorjaar bezwaar maakten tegen het project van ontwikkelaar KaFra Housing zijn akkoord gegaan met de plannen, in ruil voor verbeteringen en een financiële compensatie.

Vergunning

In mei dit jaar verleende de gemeente Venlo de omgevingsvergunning voor het KaFra-project MHP (Mobile Home Parc) Californië. Omwonenden dienden daarop bezwaren in. Na lang overleg tussen bewoners van 27 adressen en KaFra zijn die bezwaren nu dus van tafel. Er zijn een tiental aanpassingen gedaan in de plannen. Zo zal de gemeente een rol spelen in het aanpassen van de leefomgeving tussen gemeentes Venlo en Horst aan de Maas door bijvoorbeeld de maximumsnelheid op de Venrayseweg te verlagen en extra straatverlichting te plaatsen.
Bouwplan voor de flexwoningen in buurtschap Californië. © KaFra Housing

Vergoeding

Daarnaast betaalt KaFra Housing de omwonenden een geldbedrag tussen de 4000 en 6000 euro per adres, afhankelijk van de afstand tot de flexwoningen. Frank van Gool, directeur van Otto Work Force en oprichter van KaFra Housing: "Met dat bedrag kunnen de omwonenden direct aanpassingen doen waar zij behoefte aan hebben. Voor de een zijn dat de kosten om straks aan te sluiten op de riolering die we gaan aanleggen bij de flexwoningen, voor de ander is dat het wegnemen van een gevoel van onveiligheid door bijvoorbeeld een camera op te hangen."
Dat de omwonenden tijdens de gesprekken met KaFra over hun bezwaren een geheimhoudingsplicht zouden hebben, nuanceert Van Gool. "Als je met elkaar over dit soort dingen praat, doe je dat in mijn ogen in vertrouwen. Ik zeg altijd: een broedende kip moet je niet storen."

Vluchtelingen

De bouw van de flexwoningen staat gepland in het eerste kwartaal van 2023. Vier jaar na de eerste plannen voor het project. Overigens zal een deel van de flexwoningen beschikbaar worden gesteld voor Oekraïense vluchtelingen, op verzoek van de gemeente Venlo die de woningen zal huren van KaFra.
Van Gool: "Dit hebben we ook al met de buurtbewoners besproken, en daar zijn zij mee akkoord gegaan. Het zou gaan om maximaal de helft van het aantal woningen. We kunnen daardoor tijdelijk niet alle internationale werknemers die we zouden willen huisvesten plaatsen, maar we vinden het ook belangrijk dat Oekraïense vluchtelingen fatsoenlijk worden opgevangen."