Universiteit niet uniek met voorlichting sociale veiligheid

Universiteit Maastricht © Jean-Pierre Geusens
Als het aan bestuursvoorzitter Rianne Letschert van Universiteit Maastricht ligt krijgen alle eerstejaars studenten verplichte MeToo-lessen. Maar wat is de rol van het onderwijs in dergelijke voorlichting precies?
Ook Hogeschool Zuyd en het VISTA College zijn bezig met het onderwerp.

Meldingen

Tot en met eind november kwamen er dit jaar 18 meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij de universiteit binnen, één meer dan in 2021. Die meldingen worden verzameld door het Concerns & Complaints Point, een loket waar studenten hun bezwaar of klacht kunnen indienen voordat het naar een vertrouwenspersoon of klachtencommissie gaat.

Bewustwording

Nu liggen er dus plannen om eerstejaars studenten voorlichting te geven. "De UM hoopt dat de lessen bijdragen aan een beter bewustzijn over hoe mensen met elkaar om moeten gaan. Daarnaast kan ook in dergelijke lessen nadere informatie worden gegeven over wat je kunt doen als je zelf slachtoffer bent of als je getuige bent van grensoverschrijdend gedrag", aldus Letschert.

Ander onderwijs

Niet alleen de UM is bezig met sociale veiligheid onder studenten. Bij het VISTA College is er een commissie sociale veiligheid ingesteld en een gedragscode sociale veiligheid opgesteld die in alle teams besproken wordt. Daarnaast worden er, in de eerste tien weken van een schooljaar, lesstofpakketten waarin sociale veiligheid nadrukkelijk naar voren komt. Op Zuyd Hogeschool is een programma 'Veilig Zuyd' uitgerold. Hier staat de school niet alleen stil bij seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar ook bij huiselijk geweld en mishandeling.
De universiteit werkt de komende maanden de plannen verder uit. Zo gaat het om de inhoudelijke invulling van de lesstof. Ook medewerkers en leidinggevenden zullen leiderschapstrainingen krijgen waarin sociale veiligheid centraal staat.