'Stops' op spoedeisende hulp ondanks afspraken ziekenhuizen

De afdeling spoedeisende hulp in het Heerlense Zuyderland ziekenhuis. © L1
Ondanks afspraken tussen Limburgse ziekenhuizen lassen spoedeisende hulpdiensten door drukte zogeheten stops in. Weliswaar minder vaak dan landelijk, waarbij sprake is van duizenden stops per jaar.
Dat blijkt uit een onderzoek van NRC Handelsblad.

Korte duur

Hoewel er geen centrale Limburgse registratie bestaat van tijdelijke stops, blijkt na een rondvraag van L1 bij het bestuurlijk Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Limburg en alle Limburgse ziekenhuizen dat het gaat om stops van korte duur, dus van één of een paar uur. Nooit om dagen zoals in andere, meer verstedelijkte provincies het geval is.

Uitwijken in de regio

De regel is dat een stop niet langer dan twee uur mag duren. Bovendien zou bij een stop volgens een vaste regeling worden uitgeweken naar een andere spoedeisende hulp (SEH) in de regio. Het gaat dan vooral om het omrijden van ambulancediensten.
Deze onderlinge afspraken zouden er eigenlijk voor moeten zorgen dat er geen stops hoeven plaats te vinden in Limburg. "Het MUMC+ bijvoorbeeld is level 1 traumacentrum omdat alle faciliteiten aanwezig zijn. Zij zorgen ervoor dat ze nooit overbelast zijn. In hele uitzonderlijke gevallen moet er soms even gewacht worden of omgeleid worden", aldus een woordvoerder van het ROAZ.

Limburgse pilot

Toch anticiperen Limburgse ziekenhuizen op capaciteitsproblemen in de nabije toekomst. Het VieCuri en Laurentius Ziekenhuis Roermond starten daarom een samenwerking voor de hulpdiensten. Door het samenvoegen van de vakgroepen Spoedeisende Hulp zou er een betere en flexibelere bezetting komen. De pilot tussen VieCuri en Laurentius moet nog worden uitgezet. Dan zal ook blijken of de rijroutes moeten worden aangepast.

Stops

Bij stops is er sprake van een toestroom van steeds meer ambulances, terwijl op de afdeling mensen zieker zijn dan gedacht en dus voor opname moeten blijven. De SEH kan daardoor soms uren of zelfs dagen geen patiënten meer laten binnenkomen of aannemen.

Landelijk

Landelijk loopt de spoedeisende hulp vol. Een resultaat van de druk op de zorg, waardoor ook spoedafdelingen te maken krijgen met ondercapaciteit. Hierdoor voeren zij vaak stops in. Provincies zoals Noord-Holland en Flevoland hebben in de eerste negen maanden van dit jaar bijna 9.000 keer een stop gehad. Zulke afdelingen hadden in totaal in die periode 18.707 uur een stop.

Fusie

Per 1 januari 2023 fuseren Ambulance Zorg Limburg-Noord en de ambulancedienst van de GGD Zuid Limburg. Toch heeft dat volgens de GGD geen invloed op het aanrijden en zal de patiënt daar dus verder niets van merken. "Als Zuyderland zegt dat een ambulance naar Maastricht moet, dan gaat dat in de toekomst ook zo", zo laat een woordvoerder van GGD Zuid-Limburg weten. Alle rijroutes blijven dus overeind. Een ander verhaal wordt het als de acute zorg nog verder versobert. "Als in Heerlen de acute zorg definitief weg zou gaan bijvoorbeeld, moet er opnieuw naar rijtroutes worden gekeken."