Toch geen tunnel bij station Horst-Sevenum

Station Horst-Sevenum © Omroep Horst aan de Maas
De gemeente Horst aan de Maas wil toch niet gaan voor een tunnel bij station Horst-Sevenum. Het graven van de tunnel onder het spoor zou miljoenen euro’s meer kosten.
Het idee is nu om een rotonde-variant te realiseren rondom de stationsomgeving.

Miljoenen duurder

Het eerder vastgestelde ontwerp, met tunnel, kost miljoenen meer dan eigenlijk de bedoeling was. Dit komt onder andere door het hoge grondwaterpeil, de bodemopbouw ter hoogte van de geplande tunnel en de fors gestegen bouwkosten. Voor de rotonde-variant is geen extra krediet nodig en die is nagenoeg even veilig volgens de gemeente.

Niet verdedigbaar

Wethouder Thijs Kuipers: "De beperkte meerwaarde van de tunnel ten opzichte van een veilige rotonde-variant is door het grote miljoenenverschil niet verdedigbaar. Wanneer er gekozen wordt voor het aangepaste ontwerp is geen extra krediet nodig. Daarbij is de verkeershinder tijdens de werkzaamheden van kortere duur. Maar belangrijker nog, Horst-Sevenum heeft dan eerder een veilig én aantrekkelijke stationsomgeving met een betere doorstroming van het verkeer."

Veilige oversteekplaatsen

Het nieuwe ontwerp houdt in dat het kruispunt Stationsstraat-Spoorweg wordt vervangen door een rotonde ter hoogte van Het Loopcentrum. In plaats van een tunnel onder de rotonde voor (brom)fietsers en voetgangers komen er veilige oversteekplaatsen dichtbij de rotonde. Net zoals in het eerdere ontwerp worden de bushaltes aan de Stationsstraat verplaatst naar een nieuw busplein dichtbij het perron. Het station en het nieuwe busplein zijn makkelijk te bereiken via de nieuwe rotonde.
De raad geeft in de raadsvergadering van 31 januari 2023 aan of hun voorkeur ook naar het aangepast ontwerp uitgaat.