De spanning stijgt: bijna D-day Maastricht Aachen Airport

De start- en landingsbaan van het vliegveld in Beek © Bjorn Neplev
Provinciale Staten beslist vrijdag over de toekomst van Maastricht Aachen Airport.
Zoals het nu naar uit ziet blijft het vliegveld in Beek gewoon open, wordt de overlast voor de omgeving in de toekomst fors minder en zullen herrietoestellen worden geweerd. Het plan biedt het personeel van de luchthaven weer wat hoop, na een lange periode van onzekerheid.

Protestactie

Voor de aanvang van de vergadering is nog een protestactie aangekondigd. Tegenstanders van het vliegveld willen buiten bij het gouvernement in Maastricht een menselijke keten vormen om zo nog één keer hun stem te laten horen. Deze actie is een initiatief van Extinction Rebellion Maastricht.

Fijnstof

Ook hoogleraar preventieve geneeskunde Onno van Schayck van de Universiteit Maastricht is kritisch. "Het zou slecht nieuws zijn als het vliegveld open zou blijven. Het fijnstof dat de vliegtuigen uitstoten is echt heel schadelijk. Je longen gaan gewoon kapot", zegt hij in L1mburg Centraal. Hij roept op de beslissing over de toekomst van het vliegveld niet alleen op economische gronden te nemen.

Voorwaarden

Provinciale Staten moeten een besluit nemen over amendement 145. Daarin staat dat het vliegveld fors mag groeien mits de overlast flink wordt beperkt. Onder meer de VVD, het CDA en de PVV hebben daarvoor acht voorwaarden gesteld. Als daaraan wordt voldaan mag het vliegveld open blijven. Zo moet er een royaal omgevingsfonds komen om huizen te isoleren of woningen op te kopen van bewoners die willen vertrekken. Aan een andere voorwaarde is inmiddels voldaan. De Schiphol Group heeft 40 procent van de aandelen overgenomen voor ruim 4 miljoen euro.

Geen voorkeur

Opvallend in deze zaak is dat het provinciebestuur eerder geen enkele voorkeur heeft uitgesproken. Afgelopen juni werden vier scenario's voorgelegd waaronder maximale groei (optie 1) en sluiting (optie 4). Die twee varianten kregen geen meerderheid. Het plan dat nu voorligt en waarover gestemd gaat worden is een combinatie van optie 2 (innovatief en duurzaam vliegen) en optie 3 (omgevingsbewuste luchthaven).