Aantal meldingen verwarde personen blijft stijgen

Verwarde man opgepakt in Ospel © Nederweert24
Het aantal meldingen van personen met verward gedrag in Limburg blijft stijgen. In de periode 2017 - 2021 is het aantal gestegen van 4678 naar 7185.
Dit laat een nieuwe analyse zien van onderzoekers van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Zomermaanden

In totaal zijn er 30.148 incidenten geregistreerd in vijf jaar tijd. Het gaat vooral om overlast, zowel thuis als op straat. De meeste incidenten zijn in de zomermaanden.

Heerlen is koploper

Opvallend is de stijging in Heerlen van 521 meldingen in 2017 naar 979 in 2021. Daarmee is de stad koploper. Venlo is met 838 een goede tweede, gevolgd door Maastricht met 732. De politie spreekt van verward gedrag "als een persoon zichzelf of enig ander in gevaar brengt of een bedreiging vormt voor de openbare orde". Het gaat niet om overlast door zwervers of incidenten die te maken hebben met drank, drugs of jongeren.

Veel overlast door kleine groep

Een betrekkelijk kleine groep is oververtegenwoordigd in de overlastmeldingen. Op basis van onderzoek naar de landelijke cijfers is één procent van de personen verantwoordelijk voor een groot aantal overlastmeldingen.

Brief

Donderdag kondigden ministers Dilan Yesilgöz en Conny Helder extra geld aan voor dit "taai en maatschappelijk" vraagstuk. Het kabinet heeft 59 miljoen euro extra uitgetrokken voor lokale initiatieven om de situatie te verbeteren. Daarnaast komt er volgens de NOS financiering voor onder meer de toevoeging van ggz-verpleegkundigen aan sommige meldkamers, die de politie bij incidenten helpen de situatie goed in te schatten.