Maastricht lanceert noodfonds vanwege energiecrisis

De gemeente stelt vijf miljoen euro beschikbaar voor een noodfonds. © iStock
Het stadsbestuur van de gemeente Maastricht roept een noodfonds in het leven van vijf miljoen euro voor inwoners, organisaties, bedrijven en verenigingen vanwege de energiecrisis.
"Zoals in de raad destijds al aangegeven, zag ook het college de noodzaak van een fonds. Met daarbij wel de kanttekening dat we - ook vanwege onze eigen financiële mogelijkheden - niet alle noden kunnen oplossen, maar dat we wel daar willen helpen waar dat het hardst nodig is", licht wethouder Manon Fokke toe in een persbericht.

Aanspraak

Hoe bewoners, bedrijven en verenigingen aanspraak kunnen maken op een financiële bijdrage, wordt in januari bepaald. Wel is duidelijk dat er in elk geval enkele voorwaarden aan verbonden zijn. "Deze voorwaarden zijn noodzakelijk omdat we willen dat dit geld echt terecht komt bij hen die tussen wal en schip vallen. Het is in eerste instantie aan Den Haag om de helpende hand toe te steken. Dat is ook gebeurd, maar we krijgen genoeg signalen dat daarmee niet iedereen geholpen is. Daarvoor dit vangnet", aldus Fokke.

Inventarisatie

Voor het noodfonds is vooraf een inventarisatie gehouden zodat duidelijk is hoeveel geld per sector nodig is. Het meeste geld gaat naar huishoudens die acuut compensatie nodig hebben: daar wordt één miljoen euro voor uitgetrokken. De cultuursector kan rekenen op een bijdrage voor acute hulp van 600.000 euro en nog eens 550.000 euro voor op de middellange termijn (bijvoorbeeld het verduurzamen van gebouwen). Bedrijven kunnen ook aanspraak maken op een financiële bijdrage om te verduurzamen: daar wordt 750.000 euro voor uitgetrokken.