Ruim 100.000 huizen moeten binnen 7 jaar duurzamer

Er is nog flink werk aan de winkel met het verduurzamen van woningen. © iStock
In de komende zeven jaar moeten er naar schatting nog ruim 100.000 woningen in Limburg verduurzaamd worden. De grootste winst lijkt te behalen in Brunssum. Daar staan relatief de meeste woningen met de laagste energielabels E, F en G.
Dat blijkt uit de Woningmonitor van milieuorganisatie Natuur & Milieu. Ze onderzochten hoeveel woningen de laagste drie energielabels hebben met behulp van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster.

Eén op de vijf

Net iets minder dan de helft van alle Limburgse woningen (48 procent) heeft een geregistreerd energielabel. Dit label geeft informatie over hoeveel energie een woning verbruikt en hoe goed het geïsoleerd is. Woningen met een A++++-label zijn het energiezuinigst. De minst zuinige woningen krijgen een G-label. Het energielabel is verplicht bij de verkoop, verhuur en oplevering van woningen en appartementen.
Een geregistreerd energielabel wordt door een energieadviseur aan een woning toegewezen. Alle andere woningen hebben een voorlopig energielabel op basis van een schatting.
Energielabels E, F en G moeten in 2030 verdwenen zijn. © Illustratie: iStock
In 2030 moeten alle slecht geïsoleerde woningen verdwenen zijn. Dat is de ambitie van het kabinet Rutte IV.

Hoeveel en waar

Van alle geregistreerde energielabels is in Limburg zo'n 19 procent E, F of G. Het gaat in totaal om bijna 56.000 woningen. In Brunssum staan relatief de meeste woningen met een laag energielabel: 29 procent heeft energielabel E, F of G. Ook in Beekdaelen, Heerlen en Valkenburg aan de Geul is het percentage met 28 procent hoog.
Venray (9 procent), Mook en Middelaar (10 procent) en Nederweert (11 procent) scoren het best.

Meeste woningen

Maastricht heeft met 8903 woningen in absolute zin het meeste aantal niet-energiezuinige woningen, gevolgd door Heerlen (7736), Sittard-Geleen (5415) en Venlo (4377). Mook en Middelaar heeft maar 178 woningen met energielabel E, F of G.
In Heerlen (61 procent) en Maastricht (60 procent) zijn de meeste woningen voorzien van een geregistreerd energielabel.

Woningcorporaties

Uit het onderzoek blijkt dat woningcorporaties het goed doen. Zij hebben het kleinste aandeel woningen (10 procent) met een energielabel E, F of G. Particuliere verhuurders (22 procent) en eigenaar-bewoners (19 procent) bezitten een groter aandeel woningen met een slecht energielabel.

Verduurzamen

Omdat het kabinet wil dat in 2030 alle slecht-geïsoleerde woningen verdwenen zijn, moeten er in Limburg naar schatting nog ruim 100.000 woningen verduurzaamd worden. Dat is grofweg één op de vijf Limburgse woningen en best een uitdaging. Om dat ook daadwerkelijk voor elkaar te krijgen, is volgens Natuur & Milieu meer regie vanuit de overheid nodig.
De organisatie beveelt dan ook aan om een verhuurverbod in te stellen voor woningen met label E, F of G. Ook moet er een vergelijkbare norm komen voor koopwoningen: bij verkoop of aankoop van een woning moet het uitfaseren van energielabel E, F of G gegarandeerd zijn.