Druk op vervuiler Rockwool neemt toe

De schoorsteen van Rockwool in Roermond © L1 (Erwin Minkenberg)
De druk op steenwolfabriek Rockwool in Roermond om de ammoniakuitstoot fors te verminderen neemt verder toe.
PvdA, SP en CDA in de Staten hebben kritische vragen gesteld en het provinciebestuur heeft het bedrijf inmiddels een onderzoekplicht opgelegd.

Onderzoeksplicht

Rockwool moet nu verplicht onderzoeken welke reductiemaatregelen er nog kunnen worden genomen om met name ammoniakemissie verder te reduceren. Uit recent onderzoek van Follow the Money bleek dat de steenwolfabrikant in de top van de grootste uitstoters van ammoniak in ons land staat, op plek 3 van de 100.

Kritische vragen

Mede naar aanleiding daarvan werden er kritische vragen gesteld aan het provinciebestuur, die vergunningverlener en handhaver is. Probleem met Rockwool is dat het bedrijf isolatiemateriaal maakt waar grote behoefte aan is. Aan de andere kant grenst deze supervervuiler aan Nationaal Park de Meinweg, dat veel last heeft van de stikstofcrisis.

Industrie

Voor de landbouw zijn de emissiereductiedoelstellingen inmiddels bekend. Begin 2023 maakt het Rijk duidelijk welke bijdrage de industrie, het wegverkeer, de scheepvaart en de luchtvaart moet gaan leveren om de stikstofuitstoot te verminderen. Maar het provinciebestuur benadrukt dat de fabriek nu voldoet aan de Europese norm van stikstofemissies. Wel laat GS weten: "Wij zijn met het Rijk van mening dat alle sectoren een (evenredige) bijdrage moeten leveren aan de vermindering van stikstofdepositie, dat geldt dus ook voor Rockwool."