Oversterfte in Limburg houdt aan

Afbeelding ter illustratie © iStock
Ook in november stierven er meer Limburgers dan verwacht. Daarom is er net als de afgelopen maanden nu wederom sprake van oversterfte.
Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het ging om 79 meer sterfgevallen in Limburg dan verwacht voor deze maand.

Lager dan oktober

Landelijk zijn de afgelopen maand 10 procent meer mensen overleden dan de verwachting is. In totaal gaat het om 1400 sterfgevallen meer. Overigens is de zogeheten oversterfte wel lager dan in oktober, toen het aantal 16 procent hoger was.

Toename en afname

Bij kwetsbare mensen zoals bewoners van verpleeghuizen of zorginstellingen voor mensen met een beperking was er afgelopen maand een daling te zien. De sterfte onder de overige bevolking nam juist iets toe.

Verklaring

Eerder verklaarde het CBS de oversterfte deels door het coronavirus, maar dat is volgens het statistiekbureau niet de enige oorzaak van het hogere aantal overlijdens. De oorzaak van de extra sterfte wordt pas over een aantal maanden bekend. Het CBS baseert zich daarvoor op doodsoorzaakverklaringen van artsen. Op dit moment zijn die alleen voor het eerste en tweede kwartaal van dit jaar bekend.