Provincie gaat ontbossing tegen: 3500 hectare bos erbij

Stockfoto © iStock
Het percentage Limburgs bos is de afgelopen acht jaar met 2,4 procent gedaald. Daarmee sluit Limburg aan bij een landelijke trend. En dat terwijl het Rijk en de provincies af hebben gesproken dat er op termijn 10 procent bos bij moet komen.
Om de ontbossing tegen te gaan wil de provincie dat er tot 2030 in totaal 3500 hectare bos bij komt.

Doelstelling

Daarvan moet er 1250 hectare binnen het Natuurnetwerk worden gerealiseerd en 2250 hectare daarbuiten. Om dit te kunnen financieren stelt de provincie de voorwaarde dat ook het Rijk over de brug moet komen. Dat kan door middel van het Transitiefonds Landelijk Gebied, waarin landelijk in totaal bijna 25 miljard euro beschikbaar komt.

Meer bomen

Voor het project Meer Bomen Nu van de Stichting Urgenda heeft het provinciebestuur subsidie uitgetrokken. Het doel van dit project is om 30.000 bomen en struiken uit te delen in Limburg. Daarnaast loopt er al een plan om 1 miljoen bomen te planten.