Hoge energierekeningen verenigingen: gemeenten helpen

Afbeelding ter illustratie. © iStock
Ook verenigingen en maatschappelijke organisaties betalen zich blauw aan de gestegen energierekening. Daarom springen de gemeenten Sittard-Geleen en Landgraaf financieel bij met een (subsidie)regeling.
In Sittard-Geleen wil het college de raad voorstellen om een incidentele subsidie beschikbaar te stellen om de verenigingen tegemoet te komen in de energiekosten voor hun accommodaties.

Voorschotten

De meeste verenigingen komen financieel in de problemen nu de energiekosten fors stijgen. Het is al zo ver gekomen dat ze de voorschotten voor energie (bijna) niet meer kunnen betalen. Als de raad instemt, dan kunnen de verenigingen die van de gemeente een brief krijgen van 1 oktober 2022 tot 1 januari 2024 bij de gemeente aankloppen voor een subsidie.

Acute problemen

"Het is belangrijk om de maatschappelijke organisaties te helpen en ervoor te zorgen dat de accommodaties in onze stad open kunnen blijven. Daarmee houden we onze maatschappelijke infrastructuur in stand. Met deze ondersteuningsmaatregel kunnen we acute problemen voorkomen", denkt wethouder Andries Houtakkers.

Verduurzamen

De verenigingen en maatschappelijke organisaties in Sittard-Geleen moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Ook moeten ze met een plan komen waarin duidelijk wordt welke maatregelen ze nemen om het energieverbruik te verlagen en/of te verduurzamen. De gemeente wil zo zicht krijgen op een structurele duurzame oplossing.

Landgraaf

Ook Landgraaf wil bedrijven en verenigingen met grote maatschappelijke waarde financieel helpen. Zo kunnen ze een tegemoetkoming krijgen van maximaal 10.000 euro uit het energie-armoedefonds. Er is maximaal 250.000 euro uit het fonds voor deze regeling beschikbaar.
De belangrijkste voorwaarde van de gemeente voor een aanspraak op financiële hulp is dat de verenigingen of bedrijven in 'ernstige mate in haar voortbestaan wordt bedreigd' door de energiecrisis.
De gemeente Heerlen besloot eerder al om een subsidie te verstrekken voor vrijwilligersorganisaties vanwege de gestegen energiekosten.