Gevaarlijke uitstoot onnodig lang bij storing Chemelot

De chemiefabriek Anqore. © ANP
Bij een storing in een fabriek op Chemelot in Geleen is vorig jaar onnodig veel giftig gas via een afblaaspijp de lucht in geblazen. Zo'n drie uur lang werd er onder meer blauwzuur uitgestoten.
Dat blijkt uit een onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Storing

Het incident vond plaats bij de acrylonitrilfabriek ACN1 van het bedrijf AnQore, op het Chemelot-terrein in Geleen. Door een defecte afsluiter zaten er teveel organische stoffen in de stroom. Om de verbrandingsketel te beschermen tegen explosiegevaar werd deze stroom direct doorgeschakeld en via de afblaaspijp in de lucht uitgestoten.

Gevaarlijke stoffen

De afblaaspijp op 65 meter hoogte stootte door het defect een mengsel van 14 ton gevaarlijke stoffen de buitenlucht in. Het ging onder meer om acrylonitril en blauwzuur. Dit zijn brandbare, giftige en milieugevaarlijke stoffen.

Drie uur lang

Normaalgesproken zou de reactor in deze situatie na tien minuten stopgezet moeten worden om de uitstoot zo klein mogelijk te houden. Dit gebeurde echter niet. De medewerkers waren volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid te druk bezig met het herstellen van de situatie en het draaiende houden van de fabriek waardoor de emissie ongeveer drie uur duurde. Hierdoor was de uitstoot van gevaarlijke stoffen veel groter dan wanneer de veiligheidsprocedure wel was toegepast.

Gezondheid

Uit het rapport blijkt dat door de plek waar het gas werd uitgestoten, het onwaarschijnlijk is dat de medewerkers van het bedrijf zijn blootgesteld aan de gevaarlijke stoffen. Het incident heeft bovendien geen impact gehad op de veiligheid en gezondheid van omwonenden, blijkt uit berekeningen van het bedrijf over de verspreiding van de stoffen.

Verbetering

Naar aanleiding van het incident heeft AnQore besloten om de veiligheidsprocedure aan de passen. Voorheen moesten medewerkers deze procedure in werking zetten, nu gebeurt dat automatisch op basis van metingen.