Jorge Wolters Gregório gekozen tot lijsttrekker van SP

Jorge Wolters Gregório. © SP
Jorge Wolters Gregório is officieel gekozen als lijsttrekker van de SP bij de provinciale statenverkiezingen van maart volgend jaar.
Op een regioconferentie van de SP-Limburg in Weert namen de leden het advies van de kandidatencommissie over. Ook over de rest van de lijst werd conform voorstel besloten.

Verkiezingsprogramma

Verder werd het verkiezingsprogramma van de SP vastgesteld met als titel 'Limburg is van ons!'. De partij zegt daarin nadrukkelijk te kiezen voor de belangen van de werkende klasse.
Volgens lijsttrekker Wolters Gregório worden crisis na crisis de gevolgen afgewenteld op de gewone Limburgers terwijl bestuurders en aandeelhouders geen centje pijn lijden. "De SP eist dat zij nu aan de beurt zijn. Dat is niet radicaal maar simpelweg eerlijk", aldus Wolters Gregório.

Provinciale bedrijven

De partij herhaalt nog eens voorstander te zijn van een provinciaal energiebedrijf. Maar ook van een provinciaal woonbedrijf en een eigen openbaar vervoer bedrijf. De SP denkt dat zo de energierekening omlaag kan, betaalbare woningen gebouwd kunnen worden en het openbaar vervoer verbeterd kan worden voor reizigers en personeel.
"Onze Limburgse gezinnen moeten op de eerste plek komen. Zij hebben in deze tijd onze steun het hardste nodig. Dit is geen discussie over kruimels maar over onze levenskansen voor onze kinderen", stelt lijsttrekker Wolters Gregório.

Standpunten

In haar verkiezingsprogramma pleit de SP ook voor het niet langer gedogen van illegale huisvesting van arbeidsmigranten, wil zij vijftig miljoen euro voor sociaal beleid en spreekt zij zich uit tegen verdere verdozing van het Limburgse landschap met grote loodsen.

Kandidatenlijst

Lijsttrekker Jorge Wolters Gregório zit sinds 2019 in het Limburgs Parlement. Hij is ook fractievoorzitter van de eenpersoonsfractie van de SP in de gemeenteraad van Roermond.
Op de tweede plek staat Cynthia Smeets uit Maastricht. Zij was van juli 2017 tot november 2018 bestuursadviseur van toenmalig SP-gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen. De derde plaats is met Laila Kuiper uit Venlo ook voor een vrouw. Zij is de hoogste nieuwkomer op de kandidatenlijst en is sinds 2020 lid van de SP.

Peter Visser

Oud-gediende Peter Visser uit Schin op Geul neemt de vierde positie in. Visser was van 2007 tot 2011 en van 2015 tot 2017 statenlid. In september van dat laatste jaar stopte hij, officieel om persoonlijke redenen maar feitelijk uit onvrede over het landbouwbeleid van het provinciebestuur waar de SP toen deel van uitmaakte. Toch keerde hij van half juni 2018 tot aan de verkiezingen van maart 2019 terug. Hij nam toen één van de plekken in van een aantal na een interne scheuring opgestapte SP-statenleden.
Zittend statenlid René van der Valk uit Noorbeek is nummer vijf op de lijst en oud-wethouder en oud-raadslid Alexander Vervoort uit Venlo staat zesde.

Lijstduwer

Huidig fractievoorzitter Marc van Caldenberg (Landgraaf) is op de 47e plek lijstduwer. Hij heeft om persoonlijke overwegingen afgezien van een nieuwe termijn in het Limburgs Parlement. Ook Van Caldenberg maakte in juni 2018 zijn entrée na de partijcrisis.
Statenlid Yolanda Claessens (Ospel) keert eveneens niet terug. Ook zij heeft zich niet herkiesbaar gesteld. Claessens is sinds 2015 statenlid.
De SP bezet momenteel 4 van de 47 zetels in het Limburgs Parlement.