Eindspurt piekbelasters: 25 veehouders laten zich uitkopen

Stockfoto © iStock
In Limburg hebben 25 veehouderijen zich laten uitkopen in de strijd tegen stikstof. Ze maken gebruik van de vrijwillige opkoopregeling piekbelasters van het Rijk.
Limburg heeft daarmee naar verwachting landelijk gezien het grootste aantal piekbelasters opgekocht. Deze bedrijven hebben een relatief hoge stikstofuitstoot in een nabijgelegen Natura 2000-gebied. In totaal kent Limburg 40 bedrijven die worden gezien als piekbelasters.

Soort bedrijven

Negen varkenshouderijen, acht melkveebedrijven, zes pluimveebedrijven en twee kalverhouderijen hebben aangegeven vrijwillig te willen stoppen. Nederweert heeft met vijf boeren het grootste aantal bedrijven dat ermee stopt. Verder maakten ook verschillende ondernemers uit de gemeenten Bergen, Venray en Roerdalen (elk drie) gebruik van de regeling. In Weert, Venlo, Eijsden-Margraten, Horst aan de Maas en Voerendaal ging het om twee. Eén agrariër uit de gemeente Gennep besloot ook een handtekening te zetten.
Het uitkopen van de boerenbedrijven kost ruim 47 miljoen euro. Voor Limburg had het Rijk ruim 90 miljoen euro beschikbaar gesteld, dus dat betekent dat de volledige kosten gedekt zijn.

Aankoopproces

Het aankoopproces eindigde op 30 november. Op 10 november ging het nog om zeven veehouderijen in Limburg die een contract ondertekenden. Gedeputeerde Geert Gabriëls wil dat de huidige opkoopregeling opnieuw wordt verlegd.

Piekbelasters

Eind vorige week maakte minister Van der Wal een nieuwe tweede vrijwillige opkoopregeling bekend die vanaf april 2023 ingaat. De criteria om hiervoor in aanmerking te komen worden pas in januari bekend. Om zoveel mogelijk piekbelasters te overtuigen komt er een nieuwe "eenmalige en tijdelijke regeling die het best mogelijke aanbod is. Met andere woorden, een betere regeling komt er niet. " Eerder werd gemeld dat stoppers kunnen rekenen op 120 procent van de taxatiewaarde van hun bedrijf. Maar het nog steeds onduidelijk of de nieuwe regeling in de praktijk zo ruim zal zijn. Het risico bestaat dat Europa dwarsligt en een ruimere compensatie afkeurt omdat er dan sprake zou kunnen zijn van staatssteun.