125.000 euro smartengeld na medische misser ziekenhuis Weert

Sint Jans Gasthuis in Weert. © ANP
Door een medische misser in het Sint Jans Gasthuis in Weert is een vrouw ongeneeslijk ziek geworden. Een positieve hepatitis C infectie werd niet gezien en resulteerde in leverkanker. De vrouw kreeg 125.000 euro smartengeld door de rechter toegewezen.
De vrouw had al smartengeld ontvangen van verzekeraar MediRisk van het ziekenhuis, maar ze vond de 100.000 euro niet voldoende voor de compensatie van haar leed. Ze eiste in totaal 275.000 euro.

Hepatitis C

In augustus 2010 werd de vrouw door haar huisarts doorverwezen naar het Sint Jans Gasthuis in Weert. Daar werd bloed afgenomen en een echo gemaakt van de bovenbuik. Uit het bloedonderzoek kwam naar voren dat de vrouw hepatitis C had. Deze uitslag is echter ongelezen aan het patiëntendossier toegevoegd.
Ook tijdens de vervolgafspraken met de internist van het ziekenhuis kwam de positieve hepatitis C uitslag niet naar boven.

Koorts

Toen de vrouw in 2020 door haar huisarts opnieuw doorverwezen werd naar het ziekenhuis vanwege koorts en een toename van leverlaesies, kwam ze onder behandeling van een andere internist. Uit een CT-scan en MRI-scan kwam vervolgens naar voren dat de vrouw levercirrose en ongeneeslijke leverkanker had.
Ze is nu onder palliatieve behandeling bij een oncoloog van het MUMC+ in Maastricht.

Boven water

De nieuwe internist ontdekte bij bestudering van haar medisch dossier de positieve uitslag voor hepatitis C van september 2010. Hoogstwaarschijnlijk is deze onbehandelde hepatitis C de oorzaak van de levercirrose en leverkanker. Uit onderzoek van het ziekenhuis is vervolgens niet duidelijk geworden waardoor de positieve uitslag over het hoofd werd gezien.

Aansprakelijk

In het voorjaar van 2021 stelde het slachtoffer het ziekenhuis aansprakelijk voor de gevolgen van de gemiste hepatitis C. MediRisk erkende voor het ziekenhuis de aansprakelijk voor "het missen van de juiste diagnose, waardoor niet de juiste behandeling is ingezet".
De vrouw kreeg 100.000 euro smartengeld uitgekeerd en 5.000 euro voor materiële schade. De vrouw vond dit bedrag echter niet voldoende en stapte naar de rechter. Ze eiste nog 175.000 euro extra aan smartengeld.

Vergelijking

De rechter vergeleek deze zaak met eerdere vergelijkbare zaken en oordeelde dat de vrouw 125.000 euro aan smartengeld zou moeten ontvangen. Daar komt de wettelijke rente vanaf 17 september 2010 nog bij.