Aanpak herstel Rodebach samen met Duitse grensgemeenten

Rode Beek in natuurgebied Schwienswei in Sittard © Facebook Vrienden van de Schwienswei
Waterschap Limburg heeft een samenwerkingsverband gesloten met de Duitse grensgemeente Selfkant en de regio Heinsberg in het Duitse grensgebied. Doel van deze samenwerking is onder meer het tegengaan van verdroging door het weer in natuurlijke staat brengen van de Rodebach / Rode Beek.
De beek stroomt door het Duits-Limburgse grensgebied en was in het verleden rechtgetrokken om mijnwater sneller te kunnen afvoeren. Nu mag de beek weer gaan meanderen om water zo langer vast te houden en verdroging door klimaatverandering tegen te gaan.

Internationaal karakter

Dat maakte de Duitse Kreis (regio) Heinsberg woensdag bekend. De Rodebach heeft een bijzonder internationaal karakter. Zij ontspringt in Nederland, stroomt vervolgens door Duitsland om uiteindelijk uit te monden in de Geleenbeek.

Nog aangepakt

Een groot deel van de beek is weer in zijn natuurlijke, slingerende staat teruggebracht. Alleen een klein deel bij het Duitse dorpje Tüddern en tussen Millen en Susteren moet nog worden aangepakt. Nu is het stuk tussen Susteren en Millen aan de beurt.

Waterkwaliteit verbeterd

De beek gaat straks niet alleen meanderen, ook de waterkwaliteit wordt verbeterd en er wordt voor gezorgd dat vissen weer via de beek kunnen zwemmen naar de plekken waar ze zich kunnen voortplanten.
Om te beginnen wordt de beek volgens een woordvoerder van de Kreis Heinsberg bevrijd van zijn betonnen korset. Het is de bedoeling dat het werk in 2024 van start gaat en een jaar later wordt afgerond.