Ook in Limburgse ziekenhuizen steeds meer agressie

Ook Limburgse ziekenhuizen hebben te maken met agressie © Istock
In de meeste ziekenhuizen in Limburg stijgt het aantal meldingen van agressief gedrag van patiënten en bezoekers. Net als landelijk, wordt het ziekenhuispersoneel steeds vaker slachtoffer van verbaal en soms zelfs fysiek geweld.
Dat agressief gedrag komt nu meer voor dan nèt voor of tijdens de pandemie. Daardoor lijkt het geen rechtstreeks resultaat van de coronamaatregelen te zijn.

Meeste agressie op Eerste Hulp

De Zuyderland ziekenhuizen in Sittard-Geleen, Heerlen en Kerkrade, Viecuri in Venlo en Venray, het MUMC+ in Maastricht en Laurentius Ziekenhuis Roermond zien allemaal dat er een toename is van het aantal meldingen van agressie en grensoverschrijdend gedrag. Absolute koploper is bij alle organisaties de (spoedeisende) eerste hulp (SEH). Alleen bij het St-Jans gasthuis in Weert is het aantal meldingen van agressief gedrag de afgelopen jaren niet toegenomen, zo blijkt uit een rondgang bij de Limburgse ziekenhuizen.
Behalve bij de eerste hulp krijgen ook medewerkers op verplegingsafdelingen en bij Zuyderland op de GGZ vaak te maken met korte lontjes.

Geen precieze cijfers

Precieze cijfers ontbreken bij alle ziekenhuizen. Enerzijds doordat sommige afdelingen lange tijd op een lager pitje stonden door corona, anderzijds door het feit dat incidenten soms intern worden opgelost. Of het dus meer gevallen zijn dan afgelopen jaren valt daardoor niet helemaal vast te stellen. Wel is er nog altijd sprake van een stijging in het aantal meldingen, zo laten de Limburgse ziekenhuizen met uitzondering van Weert weten.

Meer agressie bij naasten

Toch is er een verandering op te merken ten opzichte van andere jaren: "Een duidelijke trend bij ons is dat naasten van patiënten zich meer en meer bemoeien met zaken. En dan op een onprettige manier. Men gooit met deuren, slaat op tafel; dat zien we meer dan voorheen. We zien ook een toename van het aantal telefonische incidenten", vertelt een woordvoerder van Zuyderland. Hij voegt daaraan toe dat sommige spreekuren tegenwoordig telefonisch zijn, en het aantal scheldpartijen per telefoon ook daarmee kan samenhangen.

Topje van de ijsberg

Verbale agressie, schelden, intimideren, dreigen met fysiek geweld of iets afdwingen; het is een kleine greep uit de meldingen bij ziekenhuizen. Fysiek geweld is zichtbaarder dan verbaal geweld of ander grensoverschrijdend gedrag, zo vertelt een woordvoerder van het MUMC+. "We weten dat het aantal bekende meldingen het topje van de ijsberg is. Het is een enorme onderrapportage. Zeker met de wetenschap dat dit vaak niet eens uit de meldingen zelf blijkt. Dat weten we uit gesprekken, waaronder exitgesprekken met leidinggevenden. "

Reden tot uitval

"Soms is geweld of intimidatie ook de reden dat medewerkers uitvallen", aldus het MUMC+. Door agressie wordt het leveren van zorg soms onmogelijk gemaakt: "het is het eeuwige dilemma want je wilt wel zorg blijven leveren."

Oorzaken

Er zijn meerdere oorzaken voor de recente toename van agressie bij patiënten en bezoekers, zo stellen de medische centra. Frustratie, toename van stress door inflatie of financiële problemen maar ook langere wachttijden. Soms ontstaat er ook angst door het lange wachten, wat nog meer agressie met zich meebrengt.

Bestaande ondersteuning

Alle ziekenhuizen zeggen alert te zijn op de huidige ontwikkelingen. Ze bieden ondersteuning en trainingen van personeel aan om met agressie en vervelende situaties om te gaan. Slachtoffers kunnen terecht bij leidinggevenden, vertrouwenspersonen of bij een opvangteam van collega’s die zijn opgeleid om anderen na een traumatische ervaring te ondersteunen. De Limburgse ziekenhuizen willen hier in de toekomst meer in investeren, om beleid te ontwikkelen, personeel te helpen met het melden van incidenten en waar nodig aangifte te doen.