Limburgers betalen in 2023 iets meer aan Waterschap

Stockfoto © iStock
Limburgers gaan in 2023 een paar euro meer betalen voor de zuiveringsheffing. Waterschap Limburg verhoogt de prijs met 3 euro naar 17 euro per maand voor gezinnen met een eigen woning met een WOZ-waarde van 250.000 euro.
Dat komt naar voren na het vaststellen van de begroting van het waterschap. "Verhoging van de heffingen is vanwege de groeiende opgaven en gestegen kosten onontkoombaar", volgens Waterschap Limburg.

Voor eigen rekening

Voor een alleenstaande huurder stijgt deze heffing iets minder hard, namelijk met 1 euro naar 5,67 euro per maand. Waterschap Limburg betaalt met het geld uit die heffingen de kosten voor de zuivering van het rioolwater. Overigens zal het waterschap met 5,2 miljoen euro een deel van de gestegen kosten voor eigen rekening nemen.

Watersysteemheffing

Verder betalen Limburgers in 2023 iets meer aan watersysteemheffing. Met dat geld worden maatregelen genomen om Limburg droog te houden en het oppervlaktewater schoon te houden. Ook worden daarmee dijken en kades onderhouden en aangelegd en het (grond)waterstand op peil gehouden. Een alleenstaande huurder ziet de kosten licht omhoog gaan, namelijk met 0,29 euro naar 5,96 euro per maand. Voor gezinnen gaat het om een stijging van 0,55 euro, wat dan neerkomt op 11,55 euro per maand.

Op jaarbasis

Op jaarbasis is een alleenstaande huurder volgend jaar 139,56 euro kwijt. Een gezin met een eigen woning van een WOZ-waarde van 250.000 euro gaat 342,60 euro betalen. Volgens Waterschap Limburg betalen Limburgers minder dan het landelijk gemiddelde van 168 euro per jaar voor huurders en 381 euro voor gezinnen.

Klimaatverandering

Waterschap Limburg is van plan om in 2023 ruim 22 miljoen extra te investeren in schoon water, aanpassing aan klimaatverandering en beveiliging tegen wateroverlast. Zo gaat er 9,3 miljoen extra naar maatregelen om in te spelen op de klimaatsverandering. Daarvoor worden honderden nieuwe stuwen aangelegd om in droge periodes te voorkomen dat het water te snel wegstroomt. Ook worden op veel plekken in de provincie dijken verhoogd en kades aangelegd.

Watersystemen

Verder wordt er flink wat geld gepompt in de verbetering van het watersysteem in Limburg. Het Rijk, de provincie Limburg en gemeenten investeren samen komende decennia 1,2 miljard euro. Met nog eens 1,3 miljard euro daar bovenop moeten de dijken in 2050 naar het vereiste niveau zijn gebracht.

Rioolwaterzuivering

Ook is er sprake van een flinke stijging van de rioolwaterzuivering. Die gaat van 11,5 miljoen euro naar 91,7 miljoen euro in 2023. Dat heeft vooral te maken met de hogere kosten voor energie, hulpstoffen en inflatie. Daarbij willen het Waterschap Limburg en Waterschapsbedrijf Limburg in 2030 energieneutraal zijn, maar daarvoor is veel geld nodig om over te stappen op alternatieve energiebronnen.
Ten slotte heeft onder andere het hoogwater in 2021 ervoor gezorgd dat de crisisorganisatie van Waterschap Limburg verder wordt geprofessionaliseerd en uitgebreid.