Meer schurft in Limburg maar geen explosie

Schurft veroorzaakt enorme jeuk © Istock
Ook in Limburg steeg het aantal schurftbesmettingen meer dan voorgaande jaren. De stijging is minder groot dan landelijk, in heel Nederland is sprake van een verdubbeling.
Dat laten GGD Zuid-Limburg en GGD Limburg- Noord weten.

Toename van 24 procent

Volgens GGD Zuid-Limburg lag het aantal schurftbesmettingen of scabiës van 2017 tot en met 2021 telkens tussen de 30 en 40 gevallen. Dit jaar zijn er tot en met november al 42 besmettingen. Dat is een toename van bijna 24 procent. Ook in de regio noord ziet men dit jaar met 21 besmettingen een toename, hoewel de GGD Limburg-Noord stelt dat de stijging in andere regio’s hoger is.

Landelijke Toename

Landelijk verdubbelde het aantal schurftbesmettingen ten opzichte van vorig jaar. Sinds 2013 ziet de GGD al een toename, maar deze was nog nooit zo groot. Waren het eerst nog vooral studenten en jongvolwassenen die getroffen werden, blijkt dat nu geen enkele laag van de bevolking of leeftijdscategorie wordt gespaard. Ook niet in Limburg: “We zien scabiës ook ‘gewoon’ bij gezinnen in een huishouden en op andere plekken waar mensen lichamelijk contact met elkaar hebben”, aldus een woordvoerder van GGD-Zuid Limburg.

Huisbezoeken

Amsterdam start een apart schurftspreekuur, omdat expertise over schurft bij veel huisartsen ontbreekt. In Limburg doet men dat niet. Wel wil GGD Zuid-Limburg deskundigen bij ernstige of hardnekkige situaties op huisbezoek laten gaan bij patiënten: “Voordeel van een huisbezoek is dat je de thuissituatie meteen goed in beeld hebt en geen dingen over het hoofd ziet, die de kans op slagen van een behandeling kunnen verminderen. Op een spreekuur gaat dat minder makkelijk. De nodige signalen dat het ergens misgaat ontvangen we van dermatologen en andere hulpverleners en behandelaars in de regio”.

Eitjes in de huid

Scabiës of schurft is een besmettelijke aandoening. De veroorzaker is een klein beestje, de schurftmijt, die zich oppervlakkig in de huid nestelt en daar haar eitjes legt. Een van de belangrijkste klachten bij scabiës is jeuk door een allergische reactie op de mijt. Scabiës gaat niet vanzelf over. Besmetting vindt plaats via huid- op huidcontact, maar ook door gezamenlijk gebruik van kleding of bed. Pillen of een crème worden meestal voorgeschreven als behandeling.

Voorlichting

Het begint eigenlijk allemaal met een goede voorlichting voor het voorkomen van een uitbraak. Schurft is namelijk op zichzelf volgens de GGD niet heel besmettelijk. De griep verspreidt sneller. “Echte uitbraken van schurft zijn zeldzaam en doen zich vrijwel uitsluitend voor als patiënten ernstig onderliggend lijden hebben”, zo stelt men. Daarop vult GGD Limburg-Noord aan: “een van de oorzaken van verspreiding is als de behandeling niet tijdig of juist wordt uitgevoerd. Het gelijktijdig behandelen van alle contact is dan ook van groot belang.”

Onderzoek

Er wordt momenteel nog verder onderzoek gedaan naar de precieze oorzaak van de toename in besmettingen in Limburg. De GGD ziet namelijk ook niet alle schurftgevallen; er is geen meldingsplicht voor inwoners. Mensen met klachten melden zich in eerste instantie bij hun huisarts of na verwijzing bij de dermatoloog. “Als ondanks behandeling de klachten blijven bestaan wordt de expertise van onze GGD ingewonnen”, aldus de Noord-Limburgse GGD.