Achterstallig onderhoud landschapselementen 'zorgwekkend'

Limburgs landschap © iStock
De provincie Limburg vindt de staat van de landschapselementen zorgwekkend en stelt daarom 1,1 miljoen euro beschikbaar voor het herstel, de aanleg en het onderhoud van hagen, heggen, graften en holle wegen.
Daarnaast wil de provincie investeren in de aanleg van voedselbossen. Daarvoor wordt subsidie beschikbaar gesteld.

Graften en holle wegen

In Zuid-Limburg is het slecht gesteld met de kenmerkende graften en holle wegen in het heuvellandschap. Graften zijn knikken in een helling waarop bomen staan. Dit zorgt voor trapvormige terrassen in het landschap. Holle wegen ontstonden doordat dalbewoners afvoergeulen vanaf het plateau als pad gingen gebruiken. Beide landschapselementen zijn kenmerkend voor het Heuvelland, maar er is volgens de provincie veel achterstallig onderhoud.
"Daarnaast is het belangrijk om in Midden- en Noord-Limburg te investeren in elementen als bijvoorbeeld hagen en bomenlanen in het landschap. Ook het beheer van deze landschapselementen is van belang en kan worden gesubsidieerd", stelt natuurgedeputeerde Geert Gabriëls.

Belangrijke functies

De elementen zijn niet alleen erfgoed en typerend voor de streek. Ze zorgen ook voor bijvoorbeeld een goede woon- en werkomgeving en zijn zulke landschapsonderdelen van belang voor allerlei soorten dieren. Ook op het gebied van landschapsbehoud en klimaat doet een rijk landschap veel. Zo voorkomt het erosie door het vasthouden van grond en het legt koolstofdioxide vast.

Voedselbossen

Om in de toekomst nieuwe en duurzame vormen van voedselproductie te hebben, wil de provincie bovendien geld geven voor voedselbossen. Initiatiefnemers kunnen voor een voedsel van minimaal een halve hectare subsidie aanvragen.