Buitenring Parkstad kost opnieuw miljoenen euro's extra

Stockfoto © iStock
De provincie gaat opnieuw betalen voor de Buitenring Parkstad. Een meerderheid in de Statencommissie Duurzaamheid en Mobiliteit is bereid om 3,7 miljoen euro beschikbaar te stellen.

Afronding

Dat geld is onder meer nodig voor het herstel van een talud bij Amstenrade. Juli vorig jaar vonden daar grondverschuivingen plaats. Daardoor is ter plekke nog steeds één rijbaan gestremd. De afrondende werkzaamheden zijn eind 2023 gereed. Gedeputeerde Maarten van Gaans: "We moeten eerst nog een aannemer vinden, de vergunning en de uitvoering kosten veel tijd. Dus het kan niet veel sneller."
Minder opbrengst
Een andere tegenvaller is de negatieve waardering van gronden. Oorspronkelijk verwachtte de provincie veel geld te verdienen door verkoop van restgrond na aanleg van de Buitenring. Maar in de praktijk valt dat tegen. Van Gaans: "De gronden zijn minder waard geworden door de stikstofcrisis. Op sommige plekken is de bodem vervuild en instabiel." Daardoor is de grond niet geschikt voor bouwactiviteiten. "Zonder deze twee tegenvallers was er niks aan de hand geweest", meent hij.

Onderzoek

De aanleg van de Buitenring ging gepaard met grote financiële tegenvallers. Daarom komt er een onderzoek naar de oorzaken daarvan. Rond de zomer van 2023 moet die rapportage klaar zijn.