Moestuin moet inwoners Genhout samen brengen

De moestuin moet inwoners samen brengen © iStock
Genhoutkrijgt een dorpsgaard waar mensen van alle leeftijden samen bouwen aan de gaard en moestuin. De buurttuin is een initiatief van Coöperatie BurgerInitiatief Genhout en wordt voor een deel betaald met een Europese subsidie.
De initiatiefnemers werken samen met verschillende organisaties in Genhout om het project te realiseren.

Geld

Samen met onder andere de BSO en kinderopvang BieNeeke, Basisschool de Kring en natuurorganisaties zoals IVN Spaubeek wordt er een educatief programma opgesteld en uitgevoerd. Provincie Limburg, gemeente Beek en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling dragen financieel bij middels de LEADER-subsidie, een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling.

Natuur en duurzaamheid

Een fruitgaard, plantenvakken, een beleef- en educatiepad en een duurzaam buitengebouw met tuinkamer, keuken en overdekt terras zijn een aantal onderdelen van de geplande dorpsgaard. Voor de bouw ervan wordt veel rekening gehouden met duurzaamheid. Zo gebruikt de coöperatie lokale natuurlijke materialen, hergebruikt het bouwmaterialen, worden er zonnepanelen geïnstalleerd op het dak en krijgt de tuin een buffer voor regenwater.

Locatie

De gemeente Beek heeft drie mogelijke plekken in Genhout ter beschikking gesteld voor de dorpsgaard. De leden van de coöperatie beslissen over de uiteindelijke locatie.

Samen komen

"Het idee voor de 'samentuin' is ontstaan toen we merkten dat een deel van de Genhoutenaren behoefte had aan een plek om samen te komen", zegt projectleider Nico Verwer. De gaard zou dan ook een plek moeten worden waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, samenwerken, elkaar versterken en leren van en met elkaar.