79 miljoen voor verbetering leefbaarheid Beekdaelen

Woningbouw © iStock
Beekdaelen krijgt er 176 nieuwe woningen bij. De gemeente, de provincie en een aantal projectontwikkelaars investeren tientallen miljoenen in de gemeente.
Burgemeester Eric Geurts van Beekdaelen en gedeputeerde Lia Roefs zetten maandag hun handtekening onder het plan 'Versterken centra, kernen en wijken gemeente Beekdaelen'. Het doel van het project is om de woon- en leefomgeving te verbeteren voor kernen in Beekdaelen.

Nieuwe woningen

De plannen voor de verbetering worden momenteel verder uitgewerkt en zullen resulteren in tenminste 176 nieuwe woningen en zes bouwkavels in Beekdaelen. Ook is er ruimte voor meer openbaar groen, meer aandacht voor wateropvang en wordt leegstaande winkelruimte omgezet in wonen.

Kosten

De ontwikkelingen in Beekdaelen kosten ongeveer 79 miljoen euro. De betrokken ontwikkelaars investeren het grootste deel: 64 miljoen, . De gemeente Beekdaelen draagt bijna vier miljoen euro bij en Provincie Limburg heeft de intentie om 1,9 miljoen bij de dragen.

Bijdrage Provincie Limburg

De bijdrage van Provincie Limburg speelt een grote rol om de plannen te realiseren. "Hiermee kunnen we de leefbaarheid in onze kernen een flinke impuls geven", stelt Geurts. "We krijgen de mogelijkheid om sneller passende en betaalbare woningen voor jongeren, starters en senioren te realiseren en hiermee te voorzien in een steeds groter worden woonbehoefte."

Wijkaanpak

Door de Samenwerkingsagenda is er ruimte voor de wijkaanpak van de Nuinhofwijk in Nuth, het centrumplan en de tiny houses in Schimmert en de aanpak in Schinveld, waarbij gefocust is op zowel bestaande wijken als nieuwe woonvormen. Concreet worden er onder andere 118 rijksmonumenten in de Nuinhofwijk in Nuth gesaneerd of opgewaardeerd en elf tiny houses in Schimmert gerealiseerd. Daarnaast wordt beoogd om in het centrum van Schimmert 92 nieuwe woningen en zes bouwkavels te realiseren.