Businessplan MAA: toekomst vliegveld hangt op 200 pagina's

Een Airbus A350 van Ethiopian Airlines op het platform van Maastricht Airport © Istock
Voor de toekomst van Maastricht Aachen is de belangrijkste maand aangebroken. Over enkele weken valt in het gouvernement het definitieve besluit over het vliegveld.
Om alle onderliggende stukken op tijd klaar te hebben, spreekt gedeputeerde Stephan Satijn van 'een race tegen de klok.'

Onderbouwing

"We hebben een intensief proces doorlopen en heel veel informatie uitgewisseld met de Staten. We denken dat we nu voldaan hebben aan de voorwaarden van het amendement." Concreet ligt er een onderbouwing van tweehonderd pagina's met onder meer een uitgebreid businessplan voor de toekomst van het vliegveld in Beek.

Omgevingsfonds

Begin juni werd een amendement aangenomen waarin keiharde voorwaarden worden gesteld om het vliegveld open te houden. Zo moet er een royaal omgevingsfonds komen om overlast te beperken. Daarmee kunnen woningen worden opgekocht of geïsoleerd. Vervuilende en geluidsproducerende toestellen zijn niet meer welkom en het aantal ernstig gehinderden moet fors dalen. Aan een belangrijke andere voorwaarde is al voldaan. De Schiphol Group wordt voor 40 procent aandeelhouder van het vliegveld.

Achterstallig onderhoud

Een van de pijnpunten waar het Limburgs Parlement over moet beslissen is het voorstel om 24 miljoen euro op tafel te leggen voor achterstallig onderhoud. Satijn: "Schiphol Group als belangrijke aandeelhouder gaat echt niet de rekeningen betalen voor het verleden. Zij willen wel investeringen in de toekomst van het vliegveld."

Spagaat

Het vliegveld in Beek wil fors groeien om rendabel te zijn. Aan de andere kant is er het streven om de overlast voor omwonenden flink terug te dringen. Twee ontwikkelingen die lastig met elkaar te rijmen zijn. Satijn: "Er wordt streng opgetreden tegen verouderde toestellen die veel herrie veroorzaken. Deze worden geweerd. De winst die je daarmee boekt, kun je compenseren met kleine en minder lawaaiige toestellen."

16 december blijft 16 december

Op de vraag of het open blijven van het vliegveld nu dichterbij is gekomen zegt de gedeputeerde: "Nee, want 16 december blijft 16 december. Er staat veel op het spel. De Staten moeten zich uitspreken. Het is een dossier waar veel meningen over zijn. En dat zal wel zo blijven tot 16 december, maar zeker ook daarna."