Nieuwe aanpak beschermd wonen in Parkstad

Het stadhuis van Heerlen © L1
Er komt een nieuwe samenwerkingsverband van 17 zorginstellingen die samen het beschermd wonen in de zeven Parkstad-gemeenten gaat verzorgen.
Het gaat op 1 januari van start. Beschermd wonen is een voorziening voor mensen die vanwege psychische of psychosociale problemen 24 uur per dag toezicht of ondersteuning in de directe nabijheid nodig hebben. Dat kan in de vorm van wonen in een instelling of thuis.

GGZ-problematiek

Maar het betreft niet alleen mensen met een GGZ-problematiek maar bijvoorbeeld ook mensen met een licht verstandelijke beperking of jongvolwassenen. Het gaat in Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Brunssum, Voerendaal, Simpelveld en Beekdaelen naar schatting om zo'n 200 mensen.

Samenwerkingsverband

Wethouder Peter van Zutphen van Heerlen (SP) stelt ‘met enige trots’ het samenwerkingsverband te lanceren. "De gemeenten in Parkstad kiezen nadrukkelijk voor samenwerking in plaats van voor marktwerking in de zorg. Daardoor is het gedoe voorbij dat mensen tussen wal en schip kunnen vallen en er discussie is in welk hokje of instelling ze passen. Schuiven met mensen is niet meer mogelijk. Er moet altijd voor een plek worden gezorgd", aldus Van Zutphen.
Hij verwacht ook dat de nieuwe opzet minder geld kost.

Drie organisaties

Mondriaan, Levanto en het Leger des Heils zijn de grootste drie organisaties binnen het samenwerkingsverband. De anderen zijn kleinere, specialistische instellingen.