'Meer garanties cultuursubsidies Noord- en Midden-Limburg'

Een theaterzaal. © iStock
PvdA, CDA en D66 in het Limburgs Parlement willen hardere garanties dat er vanaf 2025 meer provinciaal subsidiegeld gaat naar culturele instellingen in Noord- en Midden-Limburg.
Vanaf dat jaar gaat de nieuwe vierjaarlijkse subsidieperiode in.

Streepje voor

Het provinciebestuur heeft voorgesteld de subsidiecriteria zo aan te passen dat Noord- en Midden-Limburgse instellingen een streepje voor krijgen en eerder dan nu voor subsidie in aanmerking komen. Daarmee geeft zij uitvoering aan een PvdA-motie die bijna een jaar geleden bijna unaniem werd aangenomen.

Sterke poging

PvdA-fractievoorzitter Jasper Kuntzelaers sprak in een statencommissie van een sterke poging van het provinciebestuur om de kloof tussen Noord- en Midden-Limburg en Zuid-Limburg te dichten. "Maar toch heeft de PvdA nog zorgen. Wij zijn op zoek naar garanties en willen zeker stellen dat we niet door een ondergrens zakken", aldus Kuntzelaers.

Minimum

Hij stelde daarom een quotum voor waarbij een minimum aantal culturele instellingen uit een regio subsidie krijgt. D66 was het met de PvdA eens. "Het gaat om een sterkere voedingsbodem", zo zegt fractievoorzitter Marlou Jenneskens. CDA-fractievoorzitter Mariska Werry pleitte ook voor een stok achter de deur. "Door een ondergrens waarbij bijvoorbeeld 35 procent van de subsidies naar Noord- en Midden-Limburg gaat."

Geen voorstander

Gedeputeerde Madeleine van Toorenburg (CDA) was geen voorstander van een heel strikte opdeling vooraf. "We draaien aan alle knoppen om tot een goede en betere verdeling over de provincie te komen. Maar we hebben ook te maken met kwaliteitscriteria. Subsidies mogen geen strooigoed worden. Het kan niet zo zijn dat een instelling subsidie krijgt als ze niet aan de criteria voldoet. De regio Noord- en Midden zelf wil dat ook niet", zo verklaarde Van Toorenburg.

Motie

PvdA-fractievoorzitter Jasper Kuntzelaers kondigde in ieder geval aan in de december-vergadering van het Limburgs Parlement met een nieuwe motie te komen over de culturele subsidies voor Noord- en Midden-Limburg. Gedeputeerde Van Toorenburg deed overigens nog de opvallende oproep om ook in de nieuwe statenperiode na maart het ‘prachtige culturele landschap’ - zoals zij het noemde - te behouden en net als de afgelopen vier jaar extra te investeren in cultuur. "Het is niet aan mij om over mijn graf heen te regeren. Maar er zal verschraling plaatsvinden als we niks extra’s blijven doen", betoogde Van Toorenburg.