Openblijven vliegveld MAA stap dichterbij

Maastricht Aachen Airport. © Jean-Pierre Geusens
Maastricht Aachen Airport kan open blijven als een omgevingsbewust en toekomstbestendig vliegveld. Het college van Gedeputeerde Staten zegt te hebben voldaan aan alle voorwaarden die door een meerderheid van de Provinciale Staten gesteld waren.
Dat blijkt uit het voorstel aan het Limburg Parlement. Zo ligt er een businessplan klaar voor het vliegveld en is de Schiphol Group inmiddels mede-eigenaar geworden van MAA.

Geld voor de omgeving

Gedeputeerde Staten stellen nu voor om 8,75 miljoen te investeren in een omgevingsfonds. Dat wordt gebruikt om de overlast voor de omgeving te beperken. Ook het Rijk en gemeenten in de omgeving moeten daaraan bijdragen waardoor dat fonds maximaal 15 miljoen euro te besteden heeft. De Schiphol Group legt 800.000 euro in.
Provinciale Staten moeten binnenkort akkoord gaan met de bijdrage voor het omgevingsfonds en ook met het voorstel om bijna 24 miljoen te reserveren voor achterstallig onderhoud van het vliegveld.

Risico's

Volgens het college van GS zijn er echter de nodige risico's verbonden aan het openhouden van het vliegveld. Zo zijn er zorgen over het verkrijgen van nieuwe vergunningen, de stikstofcrisis en de economische recessie die op de loer ligt.

Besluit

Op 16 december valt het besluit over de toekomst van het vliegveld. Eerder dit jaar kwam het college van GS met vier opties voor MAA zonder daarbij een voorkeur uit te spreken.
Uiteindelijk kreeg een combinatie van twee scenario's de voorkeur in het Limburg Parlement. Bij deze variant blijft de groei van het vliegverkeer mogelijk. Er zit wel een groot aantal randvoorwaarden aan. Als daaraan wordt voldaan, is er een meerderheid in de Staten en is de toekomst van het vliegveld veilig gesteld.