Herstel schade Grensmaas: 13.500 ton materiaal nodig

De Maas bij Maasband © L1
Om de schade in de Grensmaas bij Maasband te herstellen is 13.500 ton materiaal nodig. Het zand in de Grensmaas werd door het hoogwater in de zomer van 2021 weggeslagen.
Consortium Grensmaas heeft die informatie gedeeld op een bewonersbijeenkomst over de werkzaamheden.

Oevers instabiel

De schade op de bodem van de Maas tussen Berg aan de Maas en Maasband was ontstaan doordat veel zand door de kracht van het hoge water was weggevoerd. Op sommige plaatsen zouden kuilen van tien meter zijn ontstaan. Het risico bestond dat oevers instabiel raakten.

Erosiegat

Eerder is de schade bij Berg aan de Maas en Urmond al hersteld. Onlangs zijn de laatste herstelwerkzaamheden aan de oever in Maasband begonnen. Zo wordt het erosiegat aangevuld met 8700 ton toutvenant (opgebaggerd zand of grind, red.), een pleisterlaag aangebracht met 4000 ton materiaal en de bestorting hersteld met 800 ton stortsteen.
Het is de bedoeling dat de werkzaamheden tussen eind december en eind januari klaar zijn. Dan is alle hoogwaterschade in de Maas hersteld.