Processie Sterre der Zee Maastricht immaterieel erfgoed

Gelovigen lopen de bidweg vanaf de kerk aan het Onze Lieve Vrouweplein © L1 (Sjors Abeling)
De Bidweg van de Sterre der Zee kerk in Maastricht telt sinds deze maand officieel als immaterieel erfgoed. Tijdens de bidweg trekken gelovigen langs Mariabeelden al biddend door de stad.
Volgens het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland komen evenementen en tradities die van generatie op generatie worden doorgegeven in aanmerking als Nederlands immaterieel erfgoed. De bidweg van deze specifieke kerk hoort daar volgens het kenniscentrum ook bij.

Al vijf eeuwen oud

Men bewandelt al 500 jaar deze route door het centrum van Maastricht met rituelen en gebeden. De wandeltocht zou zelfs tot het oudste religieus-culturele erfgoed van Maastricht behoren.

Grote en kleine bidweg

Jaarlijks op 10 oktober is er een Grote Bidweg in de vorm van een processie met het beeld van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee. De Kleine Bidweg kan iedereen op eigen houtje, of een keer in de maand in groepsverband lopen. Actuele thema’s of gebeurtenissen vormen soms de aanleiding voor de tocht, en vormen volgens het kenniscentrum 'een manier om medeleven of standpunten tot uiting te brengen.'

Op eigen verzoek

De Broederschap van de Onze Lieve Vrouwebasiliek in Maastricht en het parochiebestuur dienden zelf een verzoek in voor het toekennen van de titel. Ze hopen dat de traditie op deze manier ook voor de toekomst bewaard blijft.

Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN)

Het KIEN zet zich in om immaterieel erfgoed bij het brede publiek onder de aandacht brengen. Verder adviseert de organisatie de Nederlandse overheid en UNESCO. Ook werkt de organisatie nationaal en internationaal samen met immaterieel erfgoedorganisaties in andere landen, in het zogenoemde ICH-NGO Forum van bij UNESCO geaccrediteerde NGOs.