Aanpak Heerlen-Noord als landelijk voorbeeld zorgaanpak

Stockfoto © iStock
Er is een groot tekort aan voldoende geschikt zorgpersoneel. En wachtlijsten in de zorg worden nauwelijks korter. Reden voor zorgverzekeraar CZ om aan de bel te trekken.
De zorgverzekeraar zegt niet meer te kunnen garanderen dat de zorg altijd voor iedereen toegankelijk is. De landelijke bestuursvoorzitter stelt dat de grenzen van ons zorgsysteem bereikt zijn.

3,7 miljoen klanten

CZ is met 3,7 miljoen verzekerden een van de grootste zorgverzekeraars van het land. In Zuid-Limburg is zelfs meer dan de helft van de mensen verzekerd bij CZ.

Vijf voor twaalf

Volgens manager Regioregie Wiro Gruisen van CZ hoeven mensen zich niet direct zorgen te maken over het uitblijven van zorg. "Maar het is wel vijf voor twaalf. We moeten nu iets veranderen om in de toekomst de zorg op peil te houden. Daarvoor moeten we anders gaan werken. We zijn nu nog steeds met de inhaalzorg van covid bezig, en die wachtlijsten zijn nog lang niet weg. Personeel is daarbij het grootste probleem. We moeten daarom anders gaan denken."

Levensverwachting laag

Een andere aanpak wordt al toegepast in Heerlen-Noord. Terwijl de zorgkosten hier de pan uitrijzen is de levensverwachting juist heel laag, zo'n zes jaar ten opzichte van het landelijke gemiddelde. CZ heeft 35.000 klanten die veel meer gebruik maken van zorg dan op andere plekken. Jaarlijks zorgt dit voor 25 miljoen euro aan extra kosten, die niet te verklaren zijn op basis van bevolkingssamenstelling in de wijk.

Gezonder

Er is daarom een alliantie opgericht waar veel partijen samenwerken aan betere leefomstandigheden om te zorgen dat inwoners gezonder en zelfredzamer worden, en daardoor minder gebruik hoeven maken van zorg. Dat heeft niet alleen betrekking op gezondheid, maar ook op leefomstandigheden en veiligheid. Programmadirecteur van de alliantie, Ron Meyer, hoopt dat CZ zich hier na de waarschuwing van de bestuursvoorzitter juist aan blijft committeren.

Neerwaartse spiraal

Volgens Gruisen is dat juist de bedoeling. Preventie zorgt in de toekomst voor minder kosten en dat juicht hij alleen maar toe. "We moeten niet het paard achter de wagen binden. Dan raak je in een neerwaartse spiraal. We moeten daar nu in investeren."

Proeftuin

Zowel Meyer als Gruisen erkennen dat er ook landelijk veel te halen valt op dit gebied. "Laat Heerlen-Noord maar een proeftuin zijn waarin we vanalles kunnen proberen. De goede dingen kunnen dan in de rest van het land worden uitgerold", zegt Meyer.

Hulp

Gruisen is voorstander, al stelt hij ook dat de problematiek in Heerlen-Noord heel specifiek is en daarom maatwerk nodig heeft. "Bovendien kunnen we het ook niet alleen. We zijn zoals het woord al zegt een zorgaanbieder, geen preventieaanbieder. Dus de overheid en andere partijen moeten ons ook wel kaders en hulp bieden om hierin te investeren. Voor ons zijn gezonde leden heel belangrijk. Daar profiteert uiteindelijk iedereen van."