Tientallen miljoenen voor aanpak wateroverlast

Dijkversterking in Arcen © L1
Overstromingen zoals in de zomer van 2021 moeten hoe dan ook voorkomen worden. Het Rijk hoopt daaraan bij te dragen door tientallen miljoenen te investeren in de aanpak.
Met name Limburg krijgt geld vanuit Den Haag.

Dijken versterken

Een van de projecten waarin geïnvesteerd wordt is de dijkversterking in Venlo, Velden, Grubbenvorst en Lottum. Ook wel bekend als project Vierwaarden. Ook worden in dat project de rivieren verruimd. Daarvoor wordt 28,8 miljoen euro uitgetrokken. Waterschap Limburg gaf eerder al aan dat er ruim 1,3 miljard euro extra moet worden geïnvesteerd om meer dijken langs de Maas te versterken.

Rivier verruimen

Verder wordt het stroomgebied van de Maas tussen Eijsden, Maastricht en de monding van de Geul aangepakt. Het Rijk zet voor die aanpak 60 miljoen euro opzij. Daarmee kan de rivier verruimd worden en de kans op een overstroming zoals vorig jaar verkleind worden. Het is de bedoeling dat de regio's bijleggen om de natuurdoelen te behalen.

Overstromingen

Door de hevige regenval in het stroomgebied van de Rijn en de Maas traden de Maas en Geul op verschillende plekken in juli buiten haar oevers. Honderden Limburgers werden uit voorzorg geëvacueerd. Er was, vooral in Valkenburg, veel schade aan huizen en andere panden door de overstromingen.