Mogelijk deze week duidelijkheid over vervolg opkoopregeling

Stikstofminister Van der Wal in gesprek met veehouders en mensen van de LLTB en het Waterschap © L1 (Lex van Moorsel)
Minister Christianne van der Wal (VVD, stikstof) komt nog deze week met een brief over het vervolg van de opkoopregeling voor boeren. Dat zei de Limburgse gedeputeerde Geert Gabriëls (GroenLinks) na afloop van een bezoek van de minister aan Midden-Limburg.
De huidige opkoopregeling loopt op 30 november af, en Limburg vreest dat er dan een vacuüm ontstaat waarbinnen boeren hun bedrijf niet meer kunnen laten uitkopen. De minister zelf zei hierover dat ze voor medio december duidelijkheid verschaft over de uitkoopregeling.

Grootste ammoniakvervuilers

Van der Wal bezocht onder meer het isolatiebedrijf Rockwool in Roermond. Rockwool staat op nummer 1 in de top 100 van de grootste ammoniakvervuilers in Nederland, en ligt pal naast het kwetsbare natuurgebied Nationaal Park De Meinweg."Het wrange is dat juist Rockwool bijdraagt aan het isoleren van huizen, maar helaas wordt er te veel stikstof uitgestoten door het bedrijf", aldus Van der Wal. "De industrie doet al veel aan de reductie van stikstof, maar alleen niet genoeg. Er moet echt minder worden uitgestoten. Daaraan moet ook de industrie bijdragen."
Ze kondigde nogmaals aan in januari met haar plannen te komen voor stikstofreductie door de industrie.

Dweilen met kraan open

De minister kreeg op De Meinweg eerder maandag een uitleg door een boswachter over de bedreigingen voor het natuurgebied. Volgens Staatsbosbeheer verdwijnen steeds meer oorspronkelijke planten door de vervuiling en worden die verdrongen door gras, brandnetels en braamstruiken. De minister zei "geschrokken" te zijn dat alle herstelmaatregelen door Staatsbosbeheer gelijk lijken te staan aan dweilen met de kraan open. "Er moet echt eerst minder stikstof zijn voor we de natuur kunnen herstellen", zei ze.

Elkaar helpen

Na haar bezoek aan Rockwool vertrok de minister naar Düsseldorf waar ze gaat praten met minister Oliver Krische (Grünen) van Milieu van de deelregering van Noordrijn-Westfalen. "Ik wil gaan samenwerken met Noordrijn-Westfalen, maar ook met Nedersaksen en Vlaanderen op het gebied van natuurbehoud en stikstofreductie", zei ze. "Hoewel we meer stikstof uitvoeren dan importeren, is er toch een deel dat vanuit het buitenland hier neerslaat. Ook Duitsland en Vlaanderen zien de urgentie van het natuurherstel. Ik ga in Düsseldorf met mijn ambtgenoot in gesprek over hoe we elkaar kunnen helpen. Dat is uiteindelijk ook beter voor de Duitse natuurgebieden."