Meer ruimte voor hoogwater rond Venlo en Maastricht

Een drijvende caravan in de Maas in Maastricht tijdens het hoogwater van 2021 © Jean-Pierre Geusens
Ruim 200 miljoen euro is er beschikbaar om Maastricht en Venlo beter te beschermen tegen hoogwater. De twee steden vormen voor de Maas flessenhalzen, waar het water eigenlijk geen kant op kan. Hogere kades in de steden zijn geen optie, vanwege het stadsgezicht.
Door vlakbij de steden plekken aan te leggen waar het water kan worden opgevangen, moeten problemen zoals in de zomer van 2021 worden voorkomen.

Maastricht

Geen natte voeten krijgen, betekent voor Maastricht niet alleen dijkophoging of -versterking, maar ook verbreding van de Maas. Zoals in het stadsdeel Wyck bij de Franciscus Romanusweg, waar het water door het verleggen van de oever een bredere bedding kan krijgen "Op het moment dat de Maas afgekneld wordt in het noorden, stuwt hij op in het zuiden. Met verlagende maatregelen geef je de Maas meer ruimte." Voor dit project is zeker 87 miljoen euro vrijgemaakt, waarvan de gemeente zelf 15 miljoen betaalt.

Vierwaarden

Voor Venlo ligt er al een concreet plan op tafel met de naam Vierwaarden. Daarin moet de Maas ten noorden van de stad meer ruimte krijgen door dijken meer landinwaarts aan te leggen. Ook moeten de dijken versterkt worden. De passantenhaven in de stad moet ook worden verplaatst om het water meer ruimte te bieden. Voor dit project is zo'n 119 miljoen uitgetrokken.