Archeologische vondst bij rioolwerkzaamheden in Maastricht

Foto van Théodor Weijnen gemaakt nadat een deel van het bouwwerk was afgegraven. © Vestingswerken Maastricht, Théodor Weijnen
Bij rioleringswerkzaamheden in het stadsdeel Wyck in Maastricht zijn restanten van de voormalige Sint-Maartensbuitenpoort aangetroffen. Bij eerdere werkzaamheden in dit gebied kwam men ook al resten van de vestingmuren tegen.
De Sint-Maartensbuitenpoort maakte onderdeel uit van de omwalling van het stadsdeel Wyck.

Omwalling

Die omwalling werd in de periode 1477-1485 aangelegd buiten de al bestaande stadsmuur van Wyck. In de eeuwen daarna werd de omwalling voorzien van muren, waardoor men spreekt van een walmuur.

Goed in te schatten

Omdat er goede plattegronden bestaan waarop de vestingwerken op de huidige bovengrond zijn geprojecteerd, kan men ongeveer inschatten waar eventuele resten liggen. In het huidige stadsdeel Wyck bestonden er door de eeuwen heen minstens vijf stadspoorten.

Aangetroffen resten

De nu aangetroffen resten bestaan volledig uit mergelblokken, waarschijnlijk de fundamenten van de poort. De gevonden resten laten duidelijk een gebogen, bijna halfrond, verloop zien. Kenmerkend voor een dergelijk bouwwerk.

Toelichting

14 november geven archeologen van de gemeente Maastricht een toelichting op de vondsten. Ook leerlingen van basisschool Wyck en omwonenden kunnen dan een kijkje komen nemen op het bouwterrein.