Limburgse huisartsen in verzet tegen VGZ om spiraaltje

Het spiraaltje is een inwendig voorbehoedsmiddel voor vrouwen © Istock
Huisartsen in Limburg zijn in verzet gekomen tegen de beslissing van verzekeraar VGZ om alleen nog maar spiraaltjes van één leverancier te vergoeden.
In een brief van zeven Limburgse huisartsenkoepels aan het VGZ-bestuur schrijven ze dat de kwestie het vertrouwen tussen artsen en verzekeraars geen goed doet. Het spiraaltje van fabrikant Levosert is sinds dit jaar op de markt, en wordt vanaf januari het 'preferent middel', en daarmee in feite het enige spiraaltje dat door VGZ wordt vergoed.

Paar cent goedkoper

Het nieuwe voorbehoedsmiddel is een paar cent goedkoper dan de voorganger, maar volgens huisartsen is het veel moeilijker te plaatsen. Artsen zijn bang dat ze hun patiënten moeten doorverwijzen naar een gynaecoloog, waarmee het nieuwe spiraaltje in de praktijk duurder wordt. Ook levert het nieuwe voorbehoedmiddel volgens de huisartsen veel onduidelijkheid op voor patiënten. "VGZ strijkt het geld op, het veld zit met de implementantie-kosten", vatten de Limburgse huisartsen dit samen.

Standaard

Het nieuwe spiraaltje is bovendien niet opgenomen in de standaard van het Nederlands Huisartsen Genootschap. Dat betekent dat als er zich problemen zouden voordoen, de artsen die het middel plaatsen in een juridisch lastige positie kunnen komen.
Omdat de fabrikant Levosert ook de enige aanbieder is van scholing rond het nieuwe spiraaltje, vinden de artsen dat ze te afhankelijk worden van de farmaceutische industrie.