Opkoopregeling boerderijen: zevende koopcontract getekend

Gedeputeerde Geert Gabriëls ondertekent opkoopcontract © L1 (Lex van Moorsel)
Zeven veehouderijen in Limburg hebben hun handtekening gezet onder de vrijwillige opkoopregeling van het Rijk. En dat is nog maar het begin: 40 piekbelasters bij Natura 2000-gebieden voldoen aan de voorwaarden voor opkoop.
Van de Limburgse veehouders die zich hebben gemeld, voldoen 40 bedrijven aan de voorwaarden van de opkoopregeling. Het gaat om piekbelasters bij Natura 2000-gebieden die voor een te hoge uitstoot van stikstof zorgen. Het aankoopproces eindigt 30 november en dan wordt duidelijk hoeveel bedrijven in totaal worden aangekocht.

Hart en ziel

Een van de zeven contracten werd ondertekend door de ondernemers Gert en Rianne Krol uit Weert. "Het is een lang, lastig en spannend traject geweest voor ons. Er waren veel vragen over de opkoopregeling van het Rijk bij de Provincie en bij ons, en je neemt ook niet zomaar afscheid van het bedrijf waar je jarenlang met hart en ziel aan hebt gewerkt", vertelt het echtpaar.

Niet overnemen

Hun drie kinderen willen het rundveebedrijf niet overnemen. Daarbij komt hun bedrijf in aanmerking voor de zogenoemde MGA1-opkoopregeling. "Je moet nog maar zien wat er verder nog aan mogelijkheden wel of niet zal komen."

Heel raar

Inmiddels zijn hun stallen al leeg. "Half september zijn onze 185 koeien en 105 stuks jongvee weggegaan. Dat voelde de afgelopen maanden heel raar maar hielp ons ook om afscheid te nemen van deze periode in ons leven. Wat er hierna op ons pad komt, we zien het wel."

Rust en zekerheid

De 55-jarige Ger en 54-jarige Rianne reizen, nu ze meer vrije tijd hebben, naar hun tweede zoon die in de Verenigde Staten studeert. "En we gaan vrienden in de VS en Canada bezoeken die daar een melkveebedrijf hebben. Vandaag sluiten wij een spannende periode in ons leven af. Stoppen is ook ondernemen en we zijn blij met ons besluit. Het geeft ons rust en zekerheid."

Concrete stappen

Gedeputeerde Geert Gabriëls vindt het logisch dat er eerst werd gekeken naar veehouders die op korte termijn vrijwillig willen stoppen en naar bedrijven in de buurt van Natura 2000-gebieden die op langere termijn weinig perspectief meer hebben. "We wisten al dat veel boeren geen opvolging hebben. Wanneer we nu agrariërs zoals Gert en Rianne Krol die vrijwillig willen stoppen duidelijkheid bieden en goed compenseren, zetten we al concrete stappen. Er blijft dan meer ruimte over voor de agrariërs die wél nog door willen gaan en perspectief nodig hebben."

Afrondende fase

Volgens de gedeputeerde spelen gemeenten ook een bepalende rol bij de vrijwillige opkoop door bestemmingsplannen aan te passen. "We zijn met meer boeren in een afrondende fase. Dat moet ook want dit is de laatste kans voor deze regeling die op 30 november sluit."
De LLTB heeft het loket ledenzorg opengesteld voor leden en niet-leden die een luisterende oor nodig hebben of hulpvragen hebben.